Nordvision 2022: Året med det nordiska samarbetet

Ett intensivt nordiskt samarbetsår har avslutats, och ett nytt inleds. Vi gör några nedslag i en bråkdel av allt det som skedde under 2022. Det har varit samarbetets nästbästa år hittills mätt i samproduktioner och programutväxling.

Sapmi Grand Prix, DR:s drama "Carmen Curlers" och det stora podcastsamarbetet "Vikingar", med Sveriges Radio som huvudproducent, är några av alla goda exempel på samarbeten 2022.

Som du kan se av diagrammet nedan så var 2022 ett särdeles aktivt samarbetsår i Nordvision. Sett till antalet samproduktioner och utväxlade program blev det det näst bästa året någonsin inom det nordiska samarbetet.

Januari

Fokus på data och förstasidorna

Nordvisions nätverk för digital publicering möts online med ett särskilt fokus på hur data används för att optimera upplevelsen för alla de användare som tar del av nyheter och annat innehåll genom de nordiska public service-bolagens onlinetjänster. Senare under året möts nätverket fysiskt i Helsingfors, och bekantar sig då bland annat med finska Yles nya nyhetslandskap, där all media sitter samman för att arbeta med nyhetsinnehållet. Nyheter för unga är ett annat fokusområde under detta möte.

Vikingar. Foto: SR.
Audiodrama i blickfånget

Nordvision kommer under året att ha ett stärkt fokus på att fördjupa det nordiska samarbetet på ljudområdet. Ett av de ljudnätverk som är aktiva fokuserar på drama i podcastform. Under ett möte i januari gås aktuella och framgångsrika produktioner från de olika länderna igenom, för att analysera, inspirera och undersöka möjligheterna för framtida samarbete. Läs mer om det första stora samarbetsprojektet på audiodramaområdet här. Mer om SR:s lansering kan du läsa här.

Februari

RUV:s prisade drama "Blackport". Foto: RUV.
Public service-drama i världsklass prisas

Ambitionsnivån för de dramaserier som produceras av nordisk public service är klar: Serierna ska hålla världsklass, och bjuda på unikt nordiska perspektiv och upplevelser. I februari får RUV:s serie "Blackport", en del av Nordvisions dramasamarbete N12, pris för bästa manus under galan för Nordisk Film & TV Fond Prize. Läs mer om RUV:s tv-chef Skarphéðinn Guðmundssons tankar bakom dramasatsningen i Nordvisions artikel.

Mars

Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles / Spark / NRK.
Norsk gangsterkomedi blir nordisk samproduktion

Två gånger per år hålls pitch för innehåll riktat till den unga vuxna publiken – här ingår i regel alltid flera dramaproduktioner. Ett av projekten som vann nordiskt gehör är Flus, en annorlunda norsk gangsterkomedi som nu finns att se. Läs mer om serien i vår artikel.

DR:s figur Børste blir en animerad serie med stöd ur fonden. Serien blir också en del av det nordiska samarbetet för barninnehåll, B14. Foto: DR.
Barnsamarbetet håller pitch

Ett av Nordvisions bredaste samarbeten rör innehåll för barn. Två gånger per år samlas gruppen till pitch av nya projekt. Tack vare en formaliserad samarbetsmodell garanteras alla nordiska bolag ett visst antal högklassiga serier för barn varje år.

April

Martina Pettersson och Christina Hill jobbar ständigt med nya idéer på SVT i Göteborg. Foto: Privat.
Fakta och kultur presenterar nya idéer och projekt

Covid-tiden förändrade sättet att samarbeta på, och fortsättningsvis hålls i princip alla pitchtillfällen inom Nordvision digitalt. Två gånger per år kommer grupperna för fakta och kultur samman för pitch av nya projekt. På tal om kultur: Från SVT i Göteborg har det under åren kommit formatidéer som fungerar på nordiskt nivå. Läs mer om SVT:s formatarbete här.

Ljudinnehåll på svenska utväxlas nordiskt

Genom ett nytt samarbete samordnas utväxlingen av ljudinnehåll på svenska – något som kommer SR, UR, Svenska Yle och Ålands Radio och TV till gagn. Nätverket möts tre gånger per år för att gå igenom såväl behov som tänkbart innehåll som kunde fungera i bolagens utbud. Ett synligt exempel på det här är att Sveriges mest populära podcast, P3 Dokumentär, finns att tillgå via Yles kanaler.

Maj

Bilde av hovedpersonene i tv-serien Exit
För många behöver NRK:s succédrama "Exit" ingen närmare presentation. Foto: NRK.
Marknadsföringen av drama diskuteras

Ett av Nordvisions största samarbeten angår dramaserier i världsklass. Genom Nordic 12, eller N12, samproducerar nordisk public service minst tolv dramaserier per år. Det finns förstås många aspekter att ta hänsyn till utöver själva serierna – hur kan de bäst marknadsföras till exempel, och hur kan bolagen hjälpa varandra i det här arbetet? Genom Nordvision ordnas möten kring just detta. För att läsa mer om aktuellt och kommande nordiskt drama kan du bläddra i Nordvisions dramakatalog.

Även bolagens koordinatorer för N12-samarbetet håller möte kontinuerligt, så också denna månad.

Projektledare Bobby Baksi på SVT Sport. Foto: SVT.
Sportsamarbete leder till ekononomiska fördelar

Även de nordiska sportredaktionerna samarbetar genom Nordvision. Ett konkret resultat av samarbetet lyfter SVT:s Bobby Baksi fram: Bolagen sparar pengar genom att gå samman till exempel kring bevakningen av stora sportevenemang. Läs mer om hans resonemang här.

Juni

Mediedirektörssammankomst i Helsingfors

Två gånger per år möts de nordiska mediedirektörerna, du kan säga att detta är mötet som styr hur samarbetet i Nordvision praktiskt fungerar. Denna gång diskuteras frågor som tredjepartsplattformar och bättre nordiska rättigheter.

DR:s framgångsdrama "Carmen Curlers" fick fondstöd. Foto: DR.
Fondstöd till nya projekt

Två gånger per år samlas styrelsen för Nordvisionsfonden för att gå igenom ansökningar och besluta om stöd. Den här gånger delas över 11 miljoner euro ut till nordiska samproduktioner.

Hundratals aktiva projekt

I cirkeldiagrammet nedan kan du se hur många aktiva produktioner som fanns i Nordvisions databas vid utgången av 2022. Det framgår också hur många samproduktioner som färdigställdes, och hur många nya projekt som pitchades under året.

Fokus på on demand-utbudet

Under året hålls flera digitala träffar för ansvariga för bolagens on demand-utbud på videosidan. Strategier diskuteras, gemensamma utmaningar gås igenom, och inspiration delas.

Juli

Så här ser sekretariatet ut till och med sommaren 2024. Foto: Kim Matthäi Leland.
Sekretariatet fortsätter i Köpenhamn

Det står klart att Nordvisions sekretariat i dess nuvarande konstellation fortsätter i Köpenhamn. Till sommaren 2024 ska ett nyvalt sekretariat stå klart.

Augusti

Fokus på audioprodukter och strategierna kring dem

Nordvisions stärkta fokus på ljudområdet fortsätter med ett möte i Köpenhamn för de ansvariga för ljudtjänsterna. Här diskuteras de senaste lanseringarna av nya tjänster, användningsdata analyseras och exempel ges på hur ljudanvändningen och mönstren i den förändras. På det sätter stöder bolagen varandra i att dela värdefull information.

September

Thomas Myhr representerar nordisk public service i Bryssel. Foto: Privat.
Han tar tillvara public service-värdena i Bryssel

Thomas Myrh tar över Nordvision i Bryssel. Nordvisions representant i den belgiska huvudstaden, och samtidigt den europeiska politikens kärna, är en viktig länk mellan de nordiska public service-bolagen och beslutsfattandet i Bryssel. Läs mer via länken ovan om vad Thomas tänker kring sin roll.

Vilket fakta- och kulturinnehåll fungerar on demand?

En stor del av samarbetet inom Nordvision går ut på att pitcha och samarbeta kring nya idéer och innehållsprojekt. Men, mycket fokus ligger också på att dela de senaste strategiska insikterna. I september ordnas möte med blick på strategiska avvägningar gällande fakta- och kulturinnehåll på bolagens on demand-tjänster. Om du är intresserad av att delta i Nordvisions diskussions- och inspirationssessioner - håll ett öga på vår onlinekalender.

Oktober

Podcastchefmöte i Oslo. Foto: Petter Sommer.
Podcastmöte i Oslo

Ett av de mest etablerade samarbetena på ljudområdet är mötet för de nordiska podcastcheferna. Denna gång samlas de i Oslo för att dela de senaste insikterna och planerna. Det görs även studiebesök till NRK:s särskilda hubb för humorinnehåll på ljudområdet. Ett par dagar senare ordnas digital pitch för podcastidéer. Här får NRK:s projekt ”The Big Sex Test” stöd med hjälp av Yle.

November

Det nordiska programutväxlingssystemet uppdaterat

Under året genomgick det nordiska filutväxlingssystemet, Nordif, en omfattande uppgradering. Systemet samägs av bolagen i Nordvision, och möjliggör den breda utväxlingen av innehåll inom Nordvision. Under året har gruppen av såkallade super users mötts kontinuerligt för att utbyta erfarenheter av den uppdaterade versionen.

Åland alltmer en aktiv del av samarbetet

Sedan slutet av 2020 är Ålands Radio och Tv en associerad medlem i Nordvision. Det betyder också att Nordvision täcker alla territorier i Norden - förutom de "stora bolagen" ingår även KVF, KNR, Sveriges Radio samt nämnda Åland i samarbetet. För dig som ibland känner osäkerhet inför hur det här med Nordvision riktigt fungerar så har vi en liten ordlista som kan vara till hjälp. Ta del av den här (längst ner på sidan).

I november stod det klart att Ålands Radio och TV får såväl ny vd som redaktionschef. Mer om den nyheten kan du läsa här.

December

Eva Beckman: Foto: SVT.
Ny ordförande för samarbetet

I samband med NV-mötet för de nordiska mediedirektörerna så väljs SVT:s programdirektör Eva Beckman till ny ordförande för Nordvision för de kommande tre åren.

Arbetet med Nordvisions nya samarbetsplattform går igång
Det är dags för en rejäl uppdatering av Nordvisions onlineverktyg. Foto: Orginalbild av Clement Helardot/Unsplash.

Efter en anbudsrunda tidigare under året valdes den danska digitala byrån Peytz som leverantör av en ny digital plattform för det nordiska samarbetet. Systemet ska framtidssäkras, bli enklare att använda och ge en bättre personlig överblick för användarna. I maj 2023 ska det nya systemet stå klart att tas i bruk.

78,6 miljoner danska kronor till nordiska samarbetsprojekt

Nordvisionsfondens styrelse höll igen sitt halvårliga möte och beslutade om vilka projekt som tilldelas stöd. Hela 25 projekt fick samproduktionsstöd, och nio fick utvecklingsstöd. Här på Nordvision.org kan du alltid följa med den uppdaterade listan över projekt som fått fondstöd.

Barninnehållet i topp när det gäller antalet producerade avsnitt

I sammanställningen nedan framgår hur många avsnitt respektive producerade timmar som åstadkoms under 2022 för varje programgrupp i Nordvision.