Samproduktioner

Praktisk information om hur Nordvision fungerar och hur ditt projekt kan bli ett samarbete med de andra nordiska bolagen.


Läs mera om hur en idé kan bli en nordisk samproduktion

 

Läs mer om regler om otillbörligt gynnande, som gäller för både SVT och UR.

>> SVT B2B - Sponsringsregler

Om du håller på med en nordisk samproduktion kan du ansöka om stöd från Nordvisionsfonden. Du kan också ansöka om stöd för att utveckla din idé till en samproduktion. Förfarandet skiljer sig lite beroende på vilken programgrupp det gäller.

Läs mera om Nordvisionsfonden

(Mallarna/skabelonerne uppdaterade 01/2018)

Kontraktmallarna/-skabelonerne är lämpliga för samproduktioner inom fakta, kultur, vetenskap (non-fiction), drama (fiction) och barn. De finns på fyra olika språk: danska, norska, svenska och engelska.

Genreuppdelningen av kontrakten är gjord för att underlätta valet av korrekt kontraktsunderlag.

De tre olika genrer som avtalen är gjorda för har olika behov vad gäller rättigheter och leverans. Därför är samproduktionsavtalen också utformade efter de olika behoven.

I samband med en nordisk samproduktion ligger det alltid på huvudproducentens ansvar att skriva ett samproduktionskontrakt med sina samarbetspartner.