Samproduktioner

Praktiska råd för samproduktioner

Praktisk information om hur Nordvision fungerar och hur ditt projekt kan bli ett samarbete med de andra nordiska bolagen.

Läs mera om hur en idé kan bli en nordisk samproduktion

Logoer och kreditering

Observera att både samproduktionspartners och Nordvision ska krediteras i eftertexterna till en nordisk samproduktion. Ladda eventuellt ned logotyper här och läs mer om vem du eventuellt kan kontakta på bolagen.

Nordvisionsfonden

Om du håller på med en nordisk samproduktion kan du ansöka om stöd från Nordvisionsfonden. Du kan också ansöka om stöd för att utveckla din idé till en samproduktion. Förfarandet skiljer sig lite beroende på vilken programgrupp det gäller.

Läs mera om Nordvisionsfonden

Projektkalendern

För att se en lista över aktuella samproduktioner och en överblick över nya idéförslag, logga in och se projektkalendern för respektive grupp. Observera att du bara har rättigheter att se kalendern i de grupper som du tillhör.

Sponsringsregler

Läs mer om regler om otillbörligt gynnande, som gäller för både SVT och UR.

SVT B2B - Sponsringsregler

(Mallarna/skabelonerne non-fiction uppdaterad 02/2021, barn uppdaterade 01/2018 och N12 11/2020)

Kontraktmallarna/-skabelonerne är lämpliga för samproduktioner inom fakta, kultur, vetenskap (non-fiction), drama (fiction) och barn. De finns på fyra olika språk: danska, norska, svenska och engelska.

Genreuppdelningen av kontrakten är gjord för att underlätta valet av korrekt kontraktsunderlag.