FAQ

Hva trenger du hjelp til? Vet du hvordan du forbereder til en pitch? Eller hva som skal til for å søke penger i Nordvisionsfondet? Dette og mere til finner du i denne oversikten. Savner du svaret på noe?
Send oss en mail, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Forberedelse til pitch

Hva slags prosjekt skal du presentere?
Vi skiller mellom utviklingsprosjekter og samproduksjoner i Nordvision. Utviklingsprosjekter er ideer som kanskje ikke ennå er bestilt, men som dere mener har potensiale til å bli noe hvis de får litt mer penger, mer tid etc. Samproduksjoner er prosjekter som allerede er bestilt, men som dere ønsker å inkludere flere land i, som samprodusenter.
Hvor skal jeg presentere?
Det vet du mest sannsynlig, men hvis ikke leser du videre: Nordvision er organisert etter genre, og vi har blant annet programgrupper for innhold for fakta, kultur, barn, ung, undersøkende journalistikk og drama. Vår møtekalender kan hjelpe deg å finne riktig sted, men hvis du er i tvil om hvor prosjektet ditt passer inn så hører vi gjerne fra deg! Med cirka 6 måneders mellomrom er det pitch i hver genre.
Skal prosjektet godkjennes før det pitches?
Ja! For å få lov til å presentere, så må prosjektet ditt forankres, og helst godkjennes av en bestiller eller en som er programansvarlig. Det kan være en programsjef, en redaksjonssjef eller en bestiller. Her kan finne ut hvem som er din bestiller.
Hvordan registrerer jeg et prosjekt? Det var noe med en prosjektkalender…?
Det stemmer! Før du deltar på møtet skal du registrere ideen i Nordvisions projektkalender. Du finner link til login her. (Registrer deg som bruker på www.nordvision.org aller først hvis du ikke har gjort det allerede). 
Dette er for at de andre landenes bestillere skal kunne lese om prosjektet, men også fordi vi trenger å ha en oversikt over hvilke prosjekter som til en hver tid er aktive samproduksjoner.

Husk dette når du registrerer et prosjekt for første gang:
– Navn på prosjektet
– En kort beskrivelse av prosjektet
– Et bilde eller en kort video – (spør hvis du vil ha tilgang til vår Vimeo-konto) 
– Informasjon om rettigheter, hvilken type prosjekt (samproduksjon eller utviklingsprosjekt), hvor mye koster det for en partner å være med i prosjektet og når planlegger dere å levere prosjektet til de som blir med?

Se neste punkt for å lese hele den lange beskrivelsen om hvordan du fyller ut ALLE felter i Nordvisionsbasen.
Hvordan fylle ut alle felter i prosjektkalenderen+ (The complete guide)
Først må du logge deg inn og deretter klikker du venstre i menyen og velger “Registrera ny”.

Her får du opp et skjema som du skal fylle ut. Merk: dette er et levende dokument og kan redigeres underveis. Hvis ting endrer seg så er det med andre ord enkelt å rette opp.

Her er en oversikt som forklarer de ulike feltene:
1. Broadcast company:
Hvor jobber du, eller hvilke selskap er det som skal produsere det du skal presenter?
2. Category? Hvilken gruppe skal dette presenteres i? Ung, barn, fakta, kultur, drama osv.
3. Media: Her kan du kun velge TV eller other. Vi jobber med å utvide denne oversikten.
4. Program title: Hva heter prosjektet?
5. Project description: Her skriver du en kort tekst om hva prosjektet handler om (hvis teksten blir for lang så feiler skjemaet. Du kan bruke “Notes” litt lenger ned hvis du har mer på hjertet.
6. Co-producers: Her setter du et klikk på ditt eget bolag/kringkaster/public service broadcaster, resten lar du stå åpne.
7. Development project? Hvis det er et utviklingsprosjekt så klikker du i denne boksen.
8. Format? Hvis det er et format du lager, så klikker du i denne boksen.
9. Number of episodes: Hvor mange episoder lager dere, eller planlegger dere, eller tror du det blir?
10. Duration per episode: Hvor mange minutter inneholder hver episode (cirka)
11. Production period: Når planlegger dere å produsere dette?
12. Deadline for delivery: Når (sånn cirka) planlegger dere å levere dette til samprodusentene?
13. Budget: Estimer hvor stort budsjettet ditt er.
14. Requested funding: Hvor mye må en samproduksjonspartner betale for å bli med på prosjektet? Er du i tvil om dette så spør Nordvisionssekretariatet.
15. Notes: Dette feltet er allerede nevnt, men hvis du har noe du mener er viktig for prosjektet som ikke passer inn i noen av de andre feltene, eller er overskytende tekst fra beskrivelsen, så kan du legge det inn her.
16. Material contact: Hvem er kontaktperson for å få tilgang på materialet, på markedsføringsmateriell osv?
17. Deadline of interest: Sett en dato noen uker etter pitchen. Hvis et land har sagt Prel, så får de en beskjed fra systemet om at det er på tide å bestemme seg før fristen.
18. Publishing plan: Hvis du har en formening om hvordan dere tenker å publisere så legg dette inn her. Brukes oftere nærmere levering enn ved oppstart.
19. Licence period, rights, holdbacks and number of broadcasts: Skriv inn hvilke rettigheter prosjektet har.
20. Broadcast date: Når planlegger dere å publisere dette prosjektet – når har det premiere?
21: Contract: Hvem er ansvarlig hos deg for å lage avtalen og hvem holder kontakten på vegne av ditt selskap?
22. Pitch (video/image): Her har du mulighet til å legge til en video eller eventuelt et bilde, slik at prosjektet blir så tydelig som mulig når du skal presentere. Dette brukes i det vi kaller “Pitch mode”.

Lagre prosjektet, og deretter kan du også legge til vedlegg/vedhæftninger.

Lagre prosjektet igjen.

Når får jeg mer informasjon?
Når prosjektet ditt er godkjent for å presenteres får du tilsendt informasjon om hvilken tid du skal presentere, og en link til møtet. 
Kan jeg prøve teknisk presentasjonen før vi møtes?
For øyeblikket foregår all pitching av prosjekter digitalt på Microsoft Teams, og vår erfaring er at det er viktig å teste presentasjonen sin før selve møtet. Derfor legger vi opp til en test-dag i forkant. Hvis du har meldt på et prosjekt vil du få en link til denne testen på mail. Hvis du ikke har fått denne linken, send oyes@dr.dk eller tono@dr.dk en mail, så setter vi opp et møte. 
Hva skjer på pitchen?
På møtet vil du møte representanter fra alle de fem nordiske bolagene / allmennkringkasterne, språket på pitchen velger du selv, enten skandinavisk eller engelsk. 

Det er viktig at du i pitchen forklarer hvorfor prosjektet er relevant og interessant for et publikum utenfor ditt eget land, og hvorfor det kan passe som en nordisk samproduksjon.

Husk også å opplyse om: 
– Hva slags prosjekt er dette, og hva søker du? Utvikling eller samproduksjon?
– Hvor mye penger søker du?
– Hvis du søker penger til et utviklingsprosjekt: Forklar hva vil du bruke pengene til. For eksempel: utvikle mer, gjøre mer research, produsere en pilot osv.
– Si også noe om hvilke rettigheter som inngår, når kan du begynne å produsere, og når du kan levere prosjektet. 
Trenger du mer innsikt i hvordan de andre nordiske landene tenker eller om din idé har nordisk potensiale? Kontakt din bestiller eller Nordvisionssekretariatet.

Husk: Får du med minst en partner fra en annen nordisk kringkaster, kan du også søke penger i Nordvisionsfondet.
Hvor lang tid kan presentasjonen/pitchen vare?
På digitale møter har vi erfaring med at korte og tydelige pitcher fungerer aller best. Derfor er det satt av 5 minutter til selve pitchen, og så har bestillerne 4-5 minutter etter presentasjonen for å stille spørsmål.

Dette stiller selvfølgelig også større krav til deg som presenterer, og vårt beste tips er å øve på presentasjonen og å være helt tydelig på hva du ønsker fra de andre landene.

Nordvisions prosjektkalender

Hva er egentlig prosjektkalenderen?
Prosjektkalenderen er egentlig en database som inneholder en oversikt over alle pågående nordiske samproduksjonsprosjekter, og nye samproduksjonsforslag. Informasjon om ferdigproduserte prosjekter finnes i arkivet.
Hvordan registrerer jeg et prosjekt? 
Først må du logge deg inn og deretter klikker du venstre i menyen og velger “Registrera ny”.

Her får du opp et skjema som du skal fylle ut. Merk: dette er et levende dokument og kan redigeres underveis. Hvis ting endrer seg så er det med andre ord enkelt å rette opp.

Her er en oversikt som forklarer de ulike feltene:
1. Broadcast company:
Hvor jobber du, eller hvilke selskap er det som skal produsere det du skal presenter?
2. Category? Hvilken gruppe skal dette presenteres i? Ung, barn, fakta, kultur, drama osv.
3. Media: Her kan du kun velge TV eller other. Vi jobber med å utvide denne oversikten.
4. Program title: Hva heter prosjektet?
5. Project description: Her skriver du en kort tekst om hva prosjektet handler om (hvis teksten blir for lang så feiler skjemaet. Du kan bruke “Notes” litt lenger ned hvis du har mer på hjertet.
6. Co-producers: Her setter du et klikk på ditt eget bolag/kringkaster/public service broadcaster, resten lar du stå åpne.
7. Development project? Hvis det er et utviklingsprosjekt så klikker du i denne boksen.
8. Format? Hvis det er et format du lager, så klikker du i denne boksen.
9. Number of episodes: Hvor mange episoder lager dere, eller planlegger dere, eller tror du det blir?
10. Duration per episode: Hvor mange minutter inneholder hver episode (cirka)
11. Production period: Når planlegger dere å produsere dette?
12. Deadline for delivery: Når (sånn cirka) planlegger dere å levere dette til samprodusentene?
13. Budget: Estimer hvor stort budsjettet ditt er.
14. Requested funding: Hvor mye må en samproduksjonspartner betale for å bli med på prosjektet? Er du i tvil om dette så spør Nordvisionssekretariatet.
15. Notes: Dette feltet er allerede nevnt, men hvis du har noe du mener er viktig for prosjektet som ikke passer inn i noen av de andre feltene, eller er overskytende tekst fra beskrivelsen, så kan du legge det inn her.
16. Material contact: Hvem er kontaktperson for å få tilgang på materialet, på markedsføringsmateriell osv?
17. Deadline of interest: Sett en dato noen uker etter pitchen. Hvis et land har sagt Prel, så får de en beskjed fra systemet om at det er på tide å bestemme seg før fristen.
18. Publishing plan: Hvis du har en formening om hvordan dere tenker å publisere så legg dette inn her. Brukes oftere nærmere levering enn ved oppstart.
19. Licence period, rights, holdbacks and number of broadcasts: Skriv inn hvilke rettigheter prosjektet har.
20. Broadcast date: Når planlegger dere å publisere dette prosjektet – når har det premiere?
21: Contract: Hvem er ansvarlig hos deg for å lage avtalen og hvem holder kontakten på vegne av ditt selskap?
22. Pitch (video/image): Her har du mulighet til å legge til en video eller eventuelt et bilde, slik at prosjektet blir så tydelig som mulig når du skal presentere. Dette brukes i det vi kaller “Pitch mode”.

Lagre prosjektet, og deretter kan du også legge til vedlegg/vedhæftninger.

Hva er “Pitch Mode”?
Når alle pitcher er digitale kreves det også at all relevant informasjon er så tydelig som mulig, på best mulig måte for dem som skal ta en beslutning og gå inn med penger eller på annen måte forplikte seg.

Vi har derfor utviklet en visning som gjør at beslutningstakerne enkelt kan få et overblikk over nøkkelinformasjon (rettigheter, kostnader etc) og eventuelle klipp og presentasjoner som finnes tilgjengelig. Les mer om hvordan du gjør ditt prosjekt så godt som mulig for Pitch Mode her.
Hvordan redigerer jeg mine projekter?
Innloggede brukere kan redigere sine egne prosjekter under ‘My Profile‘. Kikk under Co-productions – ‘Active co-productions owned by you’. Klikk på redigeringsikonet for å oppdatere prosjektinfo. Hvis du ikke har tilgang til å redigere prosjektet er det mest sannsynlig fordi det ikke er du som har opprettet det. Kontakt NVS for hjelp. 
Når skal prosjektene opdateres?
Prosjektkalenderen skal oppdateres av programgruppenes medlemmer minst to ganger i året – i forkant av programgruppenes møter. I de fleste tilfeller er det forventet at prosjektene oppdateres oftere, slik at samprodusentene til en hver tid har så oppdatert informasjon som mulig. Se møtedatoer her.
Hvor finner jeg informasjon om eldre projekter?
Informasjon om ferdigproduserte prosjekter finner du i arkivet
Jeg får feilmelding når jeg registrerer nye prosjekter, hva gjør jeg? 
– Det er en begrensning på antall bokstaver i tittel-feltet. Er tittelen veldig lang? Prøv med en kortere tittel.
– Husk å sette “interest” som DEF på ditt bolag. 
– Feltet “program description” har en bug for øyeblikket, det betyr at den ikke forteller deg at det er noe feil der. Hvis du får en feil og beskrivelsen er veldig lang, forsøk å ta bort noe tekst (evt lim den inn i notat-feltet).


Hvordan søke penger fra Nordvisionsfondet?

1. Hvem kan søke?
Produsenter i alle Nordvisionsbolagene kan søke om støtte til prosjekter (på tv, radio eller digitale). Det er kun Nordvisionsbolag som kan søke om støtte, men gjerne i samarbeid med en ekstern produsent.
2. Hvordan søker jeg?
Du fyller ut søknadsskjemaet på www.nordvision.org (bak login) og sender det inn. Fondet har deadline to ganger i året – i mai og november. Hvis du ønsker at søknaden hastebehandles mellom deadlines, bes du kontakte oyes@dr.dk.

Søknaden skal oppfylle de aktuelle krav om prosjekters innhold og finansiering, og ha støtte i eget bolag

Hvis det er et utviklingsprosjekt så skal det også være en bestiller (eller tilsvarende) sitt ønske at dette utvikles, mens hvis det er en samproduksjon så må det være et prosjekt som har blitt bestilt.

Les mer i vår guide: svensk / engelsk.
3. Hvor mye penger kan jeg søke om?
Det kommer an på hva slags støtte du søker:
– Hvis du søker utviklingsstøtte (research & development) så kan du søke om inntil 20.000 Euro.

– Hvis du søker om produksjonsstøtte så kan du som hovedprodusent søke om støtte fra fondet tilsvarende maksimalt 50 % av din egenandel.

Alle former for støtte krever i utgangspunktet at minst et annet Nordvisionsbolag er med som samprodusent. For produksjonsstøtte skal samprodusentbidraget være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandelen kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.
4. Hvordan finner jeg samprodusenter? 
Den vanligste måten å finne samprodusenter fra andre Nordvisionsbolag er ved å sørge for at ditt prosjekt blir pitchet i de relevante programgruppemøter. Her får du en umiddelbar tilbakemelding på prosjektet fra de relevante bestillere. 

For mer informasjon om programgruppemøter og deltakelse, se møtekalender eller kontakt sekretariatet.
5. Når får jeg svar? 
Søknadene behandles på fondsstyremøtet cirka 4 uker etter søknadsfristen og deretter får søkerne direkte beskjed om utfallet.
Søkere som har fått utviklingsstøtte vil få beskjed av Nordvisionssekretariatet sammen med informasjon om kontrakt og utbetalinger av støtten.

Alle tildelinger blir dessuten publisert på http://www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/utdelade_stoed/
6. Hva skjer når min søknad bevilges støtte? 
Hvis du får innvilget din søknad om utviklingsstøtte får du tilsendt en kontrakt med ytterligere informasjoner av Nordvisionssekretariatet, og kan deretter fakturere for å få utbetalt bevilgningen (100 %). 

Hvis du får innvilget din produksjonsstøttesøknad får du utbetalt første rate (50%) etter anmodning til fondsstyrekontakten i ditt bolag. Andre rate utbetales ved prosjektets ferdigstillelse. 
7. Hvem er fondsstyrekontakt i mitt bolag? 
Nordvisionsfondet ledes av et styre, som vurderer og beslutter hvilke prosjekter som skal tildeles penger, og disse er ansvarlige overfor de fem nordiske public service bolags generaldirektører.
Styrelt har fem medlemmer og velger selv sin ordfører. Nordvisionssekretariatet er ansvarlig for den daglige drift og er sekretærer for fondet.
8. Hva er Nordvisionsfondets søknadsfrister?
Fondet har deadline to ganger i året – i mai og november. Hvis du ønsker at søknaden hastebehandles mellom deadlines, bes du kontakte oyes@dr.dk.

Du finner også en oversikt over de kommende deadline i vår møtekalender.
9. Hva kreves for å søke om produksjonsstøtte?
Søker skal være et Nordvisionbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng – også selv om en ekstern part er ansvarlig for produksjonen eller er å regne som den faktiske hovedprodusent.

Hovedprodusent kan søke om støtte fra fonden tilsvarende maksimalt 50 % av sin egenandel.
I tillegg må man ha med minst et Nordvisionsbolag som samprodusent. Det totale samprodusentbidraget skal være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandel kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.

For eksempel: Hvis man søker om en million kroner fra fonden skal man selv bidra med minimum en millioner, samt bidrag fra minimum et annet Nordvisionsbolag tilsvarende minimum 100.000 (evt. 20.000 fra RUV eller Svenska Yle eller 10.000 fra KNR eller KVF). Både hovedprodusent og samprodusent kan gjerne bidra med mer.
Hvis produksjonen er å regne som en reell samproduksjon, hvor flere bolag deler likt på finansiering eller gjennomføring av produksjonen, kan alle partnere søke som hovedprodusenter i sine nasjonale fond.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.
10. Hva kreves for å søke om utviklingsstøtte?
Søker skal være et Nordvisionsbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng – også selv om man samarbeider med en ekstern produsent.

Det er ingen formelle krav til egenandeler for å få utviklingsstøtte, men det skal være minst en nordisk partner med i søknaden og både hovedprodusent og samprodusent skal bidra med midler til prosjektet.
Bidraget kan godt være i form av ressurser, som arbeidstid eller annet. Maksimumsstøtten til utviklingsprosjekt er vanligvis 20.000 EUR.

Nasjonal bestillerinteresse er en forutsetning for å få støtte.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@dr.dk

Nordvisionsordliste

NV-bolag 
Brukes om de nordiske allmennkringkasterne/public service broadkasterne som deltar i Nordvisionssamarbeidet. De nordiske bolagene i Nordvisionssamarbeidet er: DR (Danmark), NRK (Norge), RUV (Island), SVT (Sverige), Sverige Radio (SR) (Sverige), Utbildningsradion (UR) (Sverige), Yle og Svenska Yle (Finland). I tillegg finnes det noen assosierte partnere: KVF (Færøyene), KNR (Grønland), Ålands Radio (Åland).
Hovedprodusent
Den kringkasteren/det bolaget som er hovedansvarlig for prosjektets økonomi og innhold
Samproduksjon
Co-production – Et programsamarbeid med mer enn en kringkaster/bolag involvert, men hvor kun en av dem er hovedprodusent.
Reell samproduksjon
Et prosjekt hvor alle deltakende kringkastere/bolag i prosjektet har samme økonomiske og innholdsmessige ansvar. 
Prosjektkalender 
Nordvisions database over alle aktive samproduksjoner og utviklingsprosjekter. Databasen inneholder informasjon om hvem dine samprodusenter er, budsjett, deadlines mm. Her finner du prosjektkalenderen.
Gratisutveksling 
Alle medlemmer i Nordvision kan utveksle programmer kostnadsfritt med hverandre hvis alle rettighetene er klarert/eier 100% av rettighetene selv.
Nordif3
Nordvisions programdistribusjonssystem som er koblet sammen med alle de nordiske bolagenes mediesystemer (MAM). 
PREL, DEF og NO, hva er det?
I noen sammenhenger, særlig på møter hvor programmer pitches, eller når du kikker i prosjektkalenderen på www.nordvision.org, så vil du se at noen prosjekter har et “PREL” markert ved seg, andre vil ha “NO” og noen vil ha “DEF”. Det er enkelt og greit markeringen av hvorvidt en er helt uinteressert i et prosjekt, da svarer en logisk no “NO”. Hvis en er interessert, men behøver mere informasjon som f.eks mulighe for å lese manus, se noen klipp eller trenger å konferere med kolleger så svarer man “PREL”, som står for preliminært interessert. Og hvis du vil være med som samprodusent på en produksjon og har alt avklart så svarer du “DEF”
Pitch Mode
Visning av prosjektkalenderen som er spesialtilpasset digitale pitcher. Les mer her.
Återpitch / Avrapportering
Prosjekter som har fått utviklingsstøtte skal cirka 6 måneder etter at de har fått støtte, komme tilbake til sin programgruppe og fortelle hva de har brukt penger på, og hva de planlegger å gjøre videre med prosjektet. Uavhengig av om prosjektet stoppes etter utvikling eller om det fortsetter så skal det presenteres for de nordiske partnere. En återpitch kan for eksempel inneholde: En konklusjon på hva prosjektet har funnet ut, en visning av klipp fra pilot/første episode, forklaring på om det blir en samproduksjon eller ikke, og begrunnelse om hvorfor prosjektet stopper hvis det gjør det.