Om Nordvision

Inom Nordvision samarbetar de nordiska public servicebolagen för att stärka public service i Norden. Medlemmarna samproducerar, utväxlar program, samutvecklar format och delar kunskap, vilket årligen genererar över 4 500 program.

Partners 

Medlemmarna är DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), Yle (Finland), och RUV (Island), samt 5 associerade partners: KNR (Grönland), KVF (Färöarna), UR (Sverige), Sveriges Radio (SR, Sverige) och Ålands Radio (Åland).

Vision

Nordvision vill vara det bäst fungerande regionala partnerskapet för public service-media i världen, även gällande digitalt innehåll och utveckling av publiceringsteknologi.

Programgrupper, samarbetsforum och expertnätverk

En stor andel av samarbetet äger rum inom programgrupper och expertgrupper som träffas två gånger om året; på hösten och våren. Dessa träffar är de bästa tillfällena att pitcha och presentera projekt för att hitta nordiska samproducenter och samarbetspartners inom Nordvision. Aktuella mötesdatum finns i vår møteskalender.


Det nordiska samarbetet rymmer också ett antal expertgrupper som träffas oregelbundet för att utbyta erfarenheter och kunskap.

Nordvisionsfonden

Nordvisionsfonden får sina intäkter från kabeldistribution av TV-programmen från de nordiska medlemmarna. Fondens medel är öronmärkta nordiska samproduktioner och samarbetsprojekt, vilka syftar till att stärka det nordiska kultursamarbetet och stimulera nyttjandet av nordiska författare och artister. 

Nordvisionssekretariatet

Nordvisionssekretariatet i Köpenhamn säkrar, utvecklar och skapar ramverket i nära samarbete med medlemmarna och har ett antal verktyg till sitt förfogande: bland annat Nordvisionsfonden (intäkter från regionens kabeldistribution), Nordvisions digitala distriutionssystem (Nordif3) och databaser för samproduktioner och format. Sekretariatet hjälper till att forma och bygga relevanta plattformar för att medlemmarna ska kunna samarbeta enkelt och flexibelt.

Organisationskort