Nordvisionsfondet

Neste deadline for Nordvisionsfondet er 4. mai 2022. Beslutninger om fondsstøtte offentliggjøres senest den 10. juni 2022.

For å søke om støtte må du logge deg inn og fylle ut søknadsskjemaet for den støtten som passer ditt behov.

Næste Deadline

4. maj 2022

Om Nordvisionsfondet

Fondet får sine inntekter fra kabeldistribusjon av NV-bolagenes programmer i de nordiske land. Fondets midler er øremerket nordiske samproduksjoner og samarbeidsprosjekter, og har som målsetting å styrke det nordiske kultursamarbeid og å stimulere bruken av nordiske opphavsmenn og utøvende kunstnere.

NV-fondets inntekter er fordelt i nasjonale kvoter, og alle søknader rettes derfor til produsentens eget bolag – se listen over NV-fondens nationale kontaktpersoner her.

Spørsmål vedrørende bolagenes rutiner og prioriteringer rettes til bolagenes fondskontakter. NV-sekretariatet veileder søkere om søknadsrutiner og om innhold i søknader om utviklingsstøtte.

Vil du ha mer hjelp?

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05 / oyes@dr.dk

Nordvisionsfondets styre

Nordvisionsfondet ledes av et styre som behandler alle søknader, og som er ansvarlig overfor de fem bolagenes generaldirektører. Styret består av fem medlemmer, og velger selv sin saksordfører.

  • SVT: Karin Tideström (Christian Wistrand saksbehandlare)
  • NRK: Arne Helsingen (André Haglund, saksbehandler)
  • DR: Julie Lungholt (Nikolaj Vitting saksbehandler)
  • RUV: Birgir Sigfusson
  • Yle: Johanna Törn-Mangs, ordf. (og Ville Vilen)

Nordvisionssekretariet er sekretariat for fondet.