Nordvisionsfondet

Neste deadline for Nordvisionsfondet er 4. mai 2022. Beslutninger om fondsstøtte offentliggjøres senest den 10. juni 2022.

For å søke om støtte må du logge deg inn og fylle ut søknadsskjemaet for den støtten som passer ditt behov.

Om Nordvisionsfondet

Fondet får sine inntekter fra kabeldistribusjon av NV-bolagenes programmer i de nordiske land. Fondets midler er øremerket nordiske samproduksjoner og samarbeidsprosjekter, og har som målsetting å styrke det nordiske kultursamarbeid og å stimulere bruken av nordiske opphavsmenn og utøvende kunstnere.

NV-fondets inntekter er fordelt i nasjonale kvoter, og alle søknader rettes derfor til produsentens eget bolag – se listen over NV-fondens nationale kontaktpersoner her.

Spørsmål vedrørende bolagenes rutiner og prioriteringer rettes til bolagenes fondskontakter. NV-sekretariatet veileder søkere om søknadsrutiner og om innhold i søknader om utviklingsstøtte.

Vil du ha mer hjelp?

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05 / oyes@dr.dk

Nordvisionsfondets styre

Nordvisionsfondet ledes av et styre som behandler alle søknader, og som er ansvarlig overfor de fem bolagenes generaldirektører. Styret består av fem medlemmer, og velger selv sin saksordfører.

  • SVT: Karin Tideström (Christian Wistrand saksbehandlare)
  • NRK: Arne Helsingen (André Haglund, saksbehandler)
  • DR: Julie Lungholt (Nikolaj Vitting saksbehandler)
  • RUV: Birgir Sigfusson
  • Yle: Johanna Törn-Mangs, ordf. (og Ville Vilen)

Nordvisionssekretariet er sekretariat for fondet.