Nordvisionsfondet

Du ansöker om stöd genom att fylla i en ansökan här på webben. För att du ska kunna fylla i formuläret krävs att du är inloggad på nordvision.org och att du tillhör ett av NV-bolagen.

>> Ansök om fondsstöd

 

Om Nordvisionsfonden

Fonden får sine inntekter fra kabeldistribusjon av NV-bolagenes programmer i de nordiske land. Fondens midler er øremerket nordiske samproduksjoner og samarbeidsprosjekter, og har som målsetting å styrke det nordiske kultursamarbeid og å stimulere bruken av nordiske opphavsmenn og utøvende kunstnere.

NV-fondens inntekter er fordelt i nasjonale kvoter, og alle søknader rettes derfor til produsentens eget bolag - se listen over NV-fondens nationale kontaktpersoner her.

Spørsmål vedrørende bolagenes rutiner og prioriteringer rettes til bolagenes fondskontakter. NV-sekretariatet veileder søkere om søknadsrutiner og om innhold i søknader om utviklingsstøtte.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@remove-this.dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@remove-this.dr.dk