Nordvisionsfondet

Deadline Nordvisionsfondet: 5. mai 2021

Beslutninger om fondsstøtte offentliggjøres senest 15. juni 2021. 

Du ansöker om stöd genom att fylla i en ansökan här på webben. För att du ska kunna fylla i formuläret krävs att du är inloggad på nordvision.org och att du tillhör ett av NV-bolagen.

>> Ansök om fondsstöd | Godkänn projekter för co-production

Om Nordvisionsfonden

Fondet får sine inntekter fra kabeldistribusjon av NV-bolagenes programmer i de nordiske land. Fondets midler er øremerket nordiske samproduksjoner og samarbeidsprosjekter, og har som målsetting å styrke det nordiske kultursamarbeid og å stimulere bruken av nordiske opphavsmenn og utøvende kunstnere.

NV-fondets inntekter er fordelt i nasjonale kvoter, og alle søknader rettes derfor til produsentens eget bolag - se listen over NV-fondens nationale kontaktpersoner her.

Spørsmål vedrørende bolagenes rutiner og prioriteringer rettes til bolagenes fondskontakter. NV-sekretariatet veileder søkere om søknadsrutiner og om innhold i søknader om utviklingsstøtte.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@remove-this.dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@remove-this.dr.dk

Nordvisionsfondets styre

Nordvisionsfondet ledes av et styre som behandler alle søknader, og som er ansvarlig overfor de fem bolagenes generaldirektører. Styret består av fem medlemmer, og velger selv sin saksordfører. 

SVT: Thomas Nilsson, ordf. (Christian Wistrand saksbehandlare)
NRK: Arne Helsingen (André Haglund, saksbehandler)
DR: Lars Fredenslund Høgsberg (Nikolaj Vitting saksbehandlare)
RUV: Skarphéðinn Guðmundsson
Yle: Marit af Björkesten (Siv Wester saksbehandlare)

Nordvisionssekretariet er sekretariat for fondet.