Forside

Ny formatsida på nordvision.org

22. August 2014 kl. 14.39

På nordvision.org:s nya Format-sida hittar ni bland annat aktuella formatkonkurrancer, en ny formatdatabas och...

Ännu mer pengar att söka!

22. August 2014 kl. 14.59

6 november är deadline för höstens fondansökningar om ni vill söka samproduktions- och utvecklingsstöd till era...

Ungformat vidare till pitch i Berlin

22. August 2014 kl. 14.27

Rekordmånga bidrag lämnades in till ungformatkonkurrensen. Av de 43 kandidaterna är fem klara för pitch.

Yle personaliserar nyhetsflödet med ny applikation

12. June 2014 kl. 20.52

Yle Nyheter har lanserat en ny nyhetsapp, där den centrala egenskapen är en möjlighet till stor personalisering av...

Kan kunst måles nominerad till Banff Award

12. June 2014 kl. 20.08

DR:s dokumentär och Nordvision-samproduktionen Kan kunst måles nominerad i kategorin Best arts program i den stora...

Creativ Forum i Berlin 16 september

04. June 2014 kl. 11.28

I samband med årets Creative Forum ska de europeiska ungkanalernas kanal- och redaktionschefer träffas i Berlin

Stöd till 40 nya produktioner

07. June 2014 kl. 15.51

Nordvisionsfonden har igen delat ut både produktionsstöd och utvecklingsstöd.

Efter tidigare års framgångsrika faktaformattävlingar i Nordvisions regi har de nordiska faktabeställarna  utlyst en ny formatkonkurrance för 2014.

Registreringen av idéerna pågår från 16 juni till 22 september kl. 12.  De 6 bästa inlämnade förslagen kallas till pitch 29 oktober i Stockholm. 

Kommande Nordvisionsmöten

September
15-18.  Faktascreening  (Reykjavik)
22. Historiemöte (København)
22. Distributionsmöte (København)
24. Webbchefsmöte (Stockholm)
29. Dramarättighetsmöte (København)
30.9 og 1.10 Dramamøte (København)

Oktober
1. Dramamøte (København)
6. Møde med Nordiske tro-redaktioner (København)
7. og 8. Undervisning (Oslo)
9. Publiceringsmøde (Stockholm)
22. Barnwebbmöte (Helsinki)
23. og 24. Børnemøde (Helsinki)
27. og 28. Kulturmøde (Stockholm)
28. Undersökande journalistik (Stockholm)
28. og 29. Faktamøde (Stockholm)
30. NFG-møde (Stockholm)

November
3. Sociale medier redaktør møde (Dublin)
6. deadline för fondansökan
27. og 28. NV-møde (Oslo)

Nordvisions årsrapport har precis kommit pinfärsk från tryckeriet, och börjar droppa ner i postlådorna hos samarbetspartners om cirka en vecka. Men vi publicerar pdf-versionen redan nu!