DR: Ny panel ska komma närmare målgruppen 1-3-åringar

Ett fortsatt engagerande och inspirerande innehåll till de yngsta tittarna är målet när Minisjang utvecklar metoderna.

Foto: Kristian Grinderslev Nielsen/DR.

I tre år har DR:s Minisjang sett till att de allra yngsta tittarna i åldern 1-3 får inspirerande, tryggt och engagerande innehåll. Nu instiftas en användarpanel för att komma ännu närmare målgruppen.

I panelen finns föräldrar till barn i målgruppen, och även representanter för vårdinstitutioner kan anmäla sig. Paneldeltagarna kan i sin tur leverera idéer och input direkt från målgruppen, samt testa innehåll och material ägnat för de minsta barnen.

”Även om vi insisterar så är det svårt för oss at testa innehållet på vår målgrupp. För många 1-3-åringar skulle det vara överväldigande att förhålla sig till en vuxen som de inte i förväg känner, och deras fokus är ofta på oss i stället för på det som vi vill visa åt dem. Därför involverar vi föräldrar och pedagoger, så att vi kan få användbara svar. Vi berättar precis vad de ska vara uppmärksamma på när barnen använder innehållet. Det kan handla om ifall de skrattar på bestämda tidpunkter, eller om de klappar händerna när vi uppmuntrar till rörelse”, säger Sophie Kjærgaard Dyre, programredaktör för Minisjang i Aarhus.

Marlene Boel, chef för Barn och Unga i DR, pekar på Ultrapanelen som lanserades för några år sedan, och som levererar mycket värde när det gäller DR:s innehåll för de lite äldre barnen.

”Vi har ett uppdrag att vara en hörnsten i dansk barnkultur, och här är den täta kontakten extremt värdefull”, säger Boel till DR.