Till dig som är ny i samarbetet

Vad är Nordvision, och hur kan vi skapa nytta för dig?

Nordvision strävar efter att vara det bästa regionala samarbetet i världen för public service-media – välkommen med!

Beroende på om du söker samarbetspartner till din innehållsidé, letar efter inspiration och kunskap, eller söker kontakt med kollegor i de andra nordiska public service-bolagen, så kan Nordvision hjälpa dig på olika sätt.

Inom Nordvision finns samarbeten för såväl tv och video som audio och teknologi, publicering, sociala medier och onlineinnehåll.

Om du har en fråga, idé eller ett behov som du är osäker på om Nordvision kan hjälpa med, så finns vi alltid bara på ett e-postmeddelandes eller ett telefonsamtals avstånd. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Samproduktioner

En stor del av samarbetet inom Nordvision består i samproduktioner.

Beroende på genre ordnas pitchmöten där idéer och projekt presenteras för de nordiska bolagens beställare.

Ett bra första steg när du har en idé eller ett projekt som du vill ska växa nordiskt, är att tala med din egen beställare, beroende på vilken innehållsgenre du arbetar i. Här hittar du en lista över våra nordiska beställare.

Du är också alltid välkommen att kontakta Nordvision, så kan vi tillsammans diskutera möjligheterna för ditt projekt.

Nordvisionsfonden

Ett annat sätt som Nordvision stöder idéer och projekt är genom Nordvisionsfonden. Fonden stöder utvecklingsprojekt och samproduktioner.

Läs mer om fonden, och se vilka projekt som senast fått stöd.

Frågor och svar

Som ny i samarbetet har du säkert många frågor om hur Nordvision fungerar. Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna i en särskild FAQ. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss när som helst.

Nordiska nätverk

Nordvision upprätthåller också en uppsättning nordiska nätverk, där medarbetare från nordisk public service möts för att dela den senaste kunskapen, diskutera gemensamma utmaningar, och ge varandra inspiration till nya satsningar och projekt. Läs mer om hur Nordvision är uppbyggt.

Inspiration och kunskapsdelning

Genom att ordna evenemang och möten på vissa teman så delar vi kunskap, inspiration och problemlösning inom Nordvision. En del sådana möten är återkommande, medan andra ordnas när det finns behov för det.

När sker vad?

Här på Nordvision.org lönar det sig att hålla koll på kalendern. Där ser du när våra möten ordnas.

Hör av dig!

Kontakten med medarbetarna i de nordiska public service-bolagen är det viktigaste i Nordvisions arbete. Vi vill gärna höra av dig närhelst du har idéer, frågor och förslag. Alla samarbeten börjar med en första kontakt, och på det sättet kan vi tillsammans med dig fundera på hur vi kan hjälpa dig.