SVT: Tillgången till synligt public service-innehåll behöver säkras genom reglering

Det finns risker i utvecklingen där tech-giganter utan reglering kan bestämma vilket innehåll och vilka innehållsaktörer som framhävs.

Foto: Eva Edsjö/SVT.

Sedan 2017, skriver SVT:s strategidirektör Kristian Lindquist, finns bestämmelser på EU-nivå som ger länderna rätt att inför regler i sin lagstiftning om framhävande av tjänster av allmänt intresse.

“Det finns inget behov av en framhävandereglering i dagsläget, men med beaktande av den snabba utvecklingen på medieområdet bör fråganom framhävande utredas snart igen.”

Så skriver den svenska Mediemyndigheten i sin rapport. Public service anses ha en stark ställning på marknaden. Den bedömningen haltar enligt SVT, skriver Lindquist, då den underskattar riskerna med utvecklingen.

”I framtiden kommer alltmer av tittandet på rörlig bild flytta in i smart-tv-apparater och mobiltelefoner. Problemet – som med stor sannolikhet kommer att förvärras – är att public service-företagens innehåll då blir allt svårare att hitta när det inte räcker med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen. Att vänta med lagstiftning riskerar att försvaga allmänhetens möjligheter att lätt hitta trovärdiga källor och ett utbud som stärker motståndskraften mot påverkansförsök. Att svensk public service idag har en stark ställning är ett skäl för handling – inte för passivitet”, skriver Kristian Lindquist i sin kommentar på SVT.se.

En reglering handlar inte om att ge SVT förtur utan om att säkerställa att bolagets tjänster och innehåll också i fortsättningen är synliga och lätta att hitta i ett brett utbud från hela världen, enligt Lindquist.

”I ett litet språkområde och en osäker omvärld är det särskilt viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till sakligt och opartiskt utbud på svenska språket och på svenskkontrollerade tjänster. Det ansvaret kommer inte att bäras av anglosaxiska eller asiatiska techjättar”, skriver han.

SVT har lämnat sina synpunkter i ett remissvar på Mediemyndighetens rapport.