Årsrapporter

2020 näst bästa året i tv-samarbetets historia: Det nordiska samarbetet inom public service-tv och -medier är mitt i en glansperiod. Förra året hade de fem Nordvisionsländerna ett överflöd av dramaproduktioner för barn, unga och vuxna och samarbetade därför på hela 77 nordiska tv-serier. Nu blir samarbetet ännu större. Man har redan börjat på 200 nya serier.