Nordvision årsrapport 2023

Fler titlar för barn än någonsin. Ett vida internationellt omtalat grävarbete. Otaliga nya dramaserier för den nordiska publiken. Det var ett turbulent och oroväckande år i världen, men under 2023 visade de nordiska public service-bolagen än en gång hur mycket som kan åstadkommas när de arbetar tillsammans. Det här är Nordvisions årssammanfattning.

Året i siffror – publiken fick 210 timmar nytt nordiskt drama

Sammanlagt 4.590 programavsnitt ledde samarbetet i Nordvision till under 2023, som du också kan läsa om i rutan här intill. Av dessa var drygt 2.500 avsnitt nordiska samproduktioner.
Det var några färre än under 2022, men annars ett toppresultat sett till Nordvisions samproduktioner under de senaste tio åren.
Det samproducerades 267 timmar barninnehåll, och 270 dramaavsnitt, för att nämna ett par exempel.
Längre ner på den här sammanfattande sidan kan du ta del av mer statistik över samarbetet under året som gått.

År 2023 kommer att förbli i vårt minne särskilt som året när vi nådde en unik milstolpe – vi rundade nämligen prestationen om 70 gemensamma nordiska drama-samproduktioner under de senaste sex åren.

Henrik Hartmann, generalsekreterare

Exempel från året: Det hände i samarbetet under 2023

"Skuggkriget" visade styrkan i gemensamt grävande

"Skuggkriget" - den undersökande serien producerad av DR, NRK, SVT och Yle genom Nordvision - blev snabbt en stor nyhet över världen. En djupgående utvärdering gav viktiga insikter inför kommande gemensamma grävjobb.

"Trots våra olika språk, fullspäckade kalendrar och fundamentalt olika organisationer så de fyra offentliga public service-bolagen klarat av att leverera det vi tog oss an att genomföra. 'Skuggkriget' har varit en viktig premissgivare i debatten om Europas säkerhet som har präglat det senaste året", säger NRK:s journalist Håvard Gulldal, som var en del av teamet.

Sportredaktionerna i gemensam granskning

De nordiska public service-bolagen samarbetar på sportområdet på många olika sätt; tekniskt samarbete, stora evenemang, köp av sporträttigheter, utväxling av sportinnehåll och samproduktioner om sportprofiler, med paralympics som ett gott exempel. Detta bland mycket annat.

Senast har man samarbetat om en kritisk journalistisk inblick i fotbolls-VM i Qatar, och även på ämnet handboll, förbundet IHF och grenen i Europa.

Läs mer om den granskningen, i de olika bolagens versioner, här:
NRK DR SVT

Nordiska beats över landsgränserna

Förutom gemensamt finansierad utveckling och produktion av innehåll så genomför Nordvisions medlemsbolag även en del reella samproduktioner, där de på redaktionell nivå tar fram innehållet tillsammans, över landsgränserna.
Ett gott exempel på en sådan produktion är "Nordic Beats", berättelsen om det nordiska elektroniska musikundret.

SVT:s projektledare Fredrik Norberg hade en idé om att berätta framgångssagan för nordisk elektronisk musik, och det genom att föra samman musikredaktörer i alla nordiska länder.

”Vi hittade ett ämne som tilltalade alla länder, och där vi hade i stort sett lika mycket att komma med. Jag kände att det här var en historia som man hade lust att berätta”, säger han.

"Huset" slog igenom på streaming

Under 2023 nåddes en milstolpe i dramasamarbetet: Under de senaste sex åren har bolagen samproducerat 70 dramaserier.

En av dem är den omtalade danska serien "Huset". DR-statistiken ger vid handen att 60 procent av tittarna såg dramaserien ”Huset” på DR:s streamingtjänst DRTV. Det är första gången en av DR:s söndagsdramaserier slår högre online än på traditionell tv.

Serien är också årets hittills mest sedda program för DR bland 15-31-åringarna. Tack vare Nordvisions dramasamarbete kunde serien också ses i de andra nordiska länderna.

2023 var också året då dramasamarbetet tog ett stort kliv ut i Europa genom det nya samarbetet "New8".

”Jag menar uppriktigt att det här avtalet är fördelaktigt för alla inblandade, det är ingen som drar det längsta strået. Det är ett genomskinligt avtal med fördelar för alla parter”, säger Hans-Jørgen Osnes, en av NRK:s nyckelpersoner i förhandlingarna med de tyska, belgiska och holländska partnerna.

Utendørs bilde av en smilende Emelie Persson fra SVT

Nordisk designkultur genom 100 år

”Vi har ett historiskt ansvar att berätta om det nordiska designundret, som präglat design på ett internationellt plan under 100 år. Det berättar om något mer än en pall eller ett glas. Det berättar om en tid”, säger Persson, biträdande programchef för Kultur och Samhälle på SVT i Stockholm.

Efter flera nordiska pitchrundor kunde hon och kollegorna ro i hamn ett avtal om att samproducera en helt ny serie som tar tittarna med i den nordiska designens värld - ett inspirerande tidsdokument över de makalösa framgångar som nordiska designer haft under ett helt sekel.

”Det här är ju något som vi på riktigt har gemensamt i Norden. Vi har profiler i design som flyttat över landsgränserna, och det går nästan inte att säga vad som är vems – det är vår historia", säger Emelie Persson.

Under 2024 går det redaktionella samarbetet igång för att förverkliga serien.

Utendørs portrettbilde av Petter Sommer som er podcastsjef i NRK

Audio: Fokus på nästa succé

Nordvision har flera aktiva nätverk för nordiskt samarbete på ljudområdet. SR:s dokudrama "Vikingar" blev till en nordisk podcast på fyra språk genom Nordvision. Och med podcastmarknaden i fortsatt växt slipar nordisk public service ständigt sitt utbud.

Petter Sommer är podcastchef på NRK i Norge, och en aktiv medlem i Nordvisions nätverk för podcastcheferna.

"Lyssnarnas krav på kvalitet blir hela tiden större, och det ställs större krav på att produkten är genomarbetad. Men när kravlistan växer på det sättet så blir det svårare för dem som är helt nya att lyckas. Då är det inte så enkelt att vara utmanaren. Då ska man ha något unikt, något som lyssnarna inte visste att de behövde. Så det att lyckas från starten är mycket viktigare nu än bara för tre-fyra år sedan", säger han till Nordvision.

Arne Helsingen leder sekretariatet

Från sommaren 2024 tar NRK:s tv-chef under de senaste 17 åren över som generalsekreterare för Nordvision. Samarbetet är välkänt för honom sedan tidigare, han har bland annat varit NRK:s representant i Nordvisionsfondens styrelse och på de mediedirektörsmöten som hålls två gånger per år.

”Vi vinner alla på utbytet av innehåll och format, samproduktioner och samarbete kring inköp. Alla dessa bidrar markant till såväl våra linjära kanaler som streamingtjänster. Och, vi delar kunskap och sammanstrålar i nya skepnader när det gäller utvecklingen av tjänster och teknologi”, säger Helsingen.

Han inleder uppdraget som ny generalsekreterare i juni 2024.

Workshops som samarbetsform: Ett fokus är på minoritetsinnehåll

Genom Nordvision finns möjligheter att få stöd för att ordna möten och workshop-tillfällen som kan ta det nordiska samarbetet vidare.

Den möjligheten tog SVT vara på för att ordna workshop på temat innehåll för de samiskspråkiga minoriteterna i Norden.

”Den kommande workshopen blir ytterligare ett steg i att lära känna varandra bättre och dels skapa förutsättningar för nätverk och kontakter att skapas”, säger SVT:s Tomas Lindh och Ylva Jonsson-Sarri.

De ser också framför sig samproduktioner i stor skala.

”Under den kommande workshopen under vårvintern så ska vi försöka dels samla upp de förslag som redan finns i bolagen, som är lämpliga som samproduktioner på grund av berättelsen eller teman, dels också arbeta tillsammans för att hitta nya frön som på sikt kan bli konkreta produktioner som vi gör tillsammans”, säger de två.