Dramasamarbetet stärks och tar sig ut i Europa

Kampen om tittarna som streamar innehåll är hård, och dramagenren är minst sagt inget undantag. Nu sjösätts ett utökat europeiskt public service-samarbete som säkrar såväl en större publik för de nordiska serierna, som ett bredare dramautbud för tittarna i norr. Samarbetet bygger på tillit och bär namnet ”New8”.

Medlemsbolagen i Nordvision har redan under de gångna sex åren visat hur väl de kan samarbeta om dramainnehåll genom satsningen ”Nordic 12”, med ett 70-tal titlar i katalogen hittills.

Nu tar dramasamarbetet ett rejält kliv söderut på kartan.

De nordiska public service-bolagen går samman med VRT i Belgien, NPO i Nederländerna och ZDF i Tyskland, för att säkra ett ännu starkare dramaerbjudande till användarna.

Det nya avtalet ”New8” är det största i Europa hittills, och säkrar ekonomiska muskler av en annan kaliber, för att partnerna ska kunna producera högtstående serier till publiken. Avtalet gör att de största territorierna också betalar mest, men de kan i gengäld räkna hem mer omfattande rättigheter.

Alla drar nytta av avtalet

Nordvision talar med Hans-Jørgen Osnes, NRK:s chef för internationell dramafinansiering, när det nya nordeuropeiska dramaavtalet slutligen är i mål, och lanseras den 10 oktober.

Det är ingen som drar det längsta strået. Det är ett genomskinligt avtal med fördelar för alla parter.

Osnes är en nyckelperson i sammanhanget. Han har, tillsammans med de juridiska experterna, varit huvudförhandlare.

Genom samarbetet, kallat ”New8”, levererar de nordiska public service-bolagen fyra serier per år till sina partner ute i Europa. Belgien och Nederländerna återgäldar det nordiska innehållet med två serier per år, och från Tyskland kommer ytterligare två. Avtalet löper över tre år, och ger förutsägbara och färdigt förhandlade ekonomiska premisser.

”Jag menar uppriktigt att det här avtalet är fördelaktigt för alla inblandade, det är ingen som drar det längsta strået. Det är ett genomskinligt avtal med fördelar för alla parter”, säger Hans-Jørgen Osnes.

Han räknar att det varit åtminstone 70 medarbetare involverade i det intensiva förarbetet. Alla aspekter och nyckelspelare ska samordnas, därunder dramachefer, inköpsansvariga, kommunikationsansvariga samt juridisk expertis – det är många nationella medielagar att ta hänsyn till.

Med ’New8’ önskar vi stärka det nordiska och europeiska samarbetet kring att skapa, distribuera och finansiera åtta kvalitetsserier per år.

Krävt mycket tålamod

Nu kan Osnes och hans kollegor äntligen se resultatet svart på vitt.

Men, tillstår han, det tog sin tid.

”Hur mycket tid jag har använt på att vi ska ro det här avtalet i land? Det vet jag inte, men det har varit tidskrävande. Det har inneburit väldigt många möten för att bygga upp tilliten.”

Det handlar om att lyssna, ge många personer tid att få framföra sina åsikter, säger Osnes.

”Man ska ha mycket tålamod. Och att själv tro på modellen, inte minst. Det handlar om att försöka att se allas behov så vi kan hitta lösningarna. Det är på många sätt en diplomatisk process.”

Allra viktigast , säger Hans-Jørgen Osnes, har målet varit att strategiskt säkra det bästa innehållet för publiken.

På tal om publik – det på världsnivå framstående nordiska dramautbudet får nu ett rejält uppsving i antalet potentiella tittare.

”När vi räknar in Tyskland, det tysktalande Österrike, Schweiz, Beneluxländerna, samt våra nordiska länder, så det handlar om 150 miljoner människor, som får fri tillgång till det här innehållet”, säger Osnes.

Alla dessa potentiella tittare befinner sig förstås inte i den tilltänkta målgruppen, 18-45 år, men siffran ger ändå en indikation om vilket omfång samarbetet ger.

Hans-Jørgen Osnes. Foto: NRK.

Lokal position på konkurrensutsatt marknad

I hård internationell konkurrens blir också logiken i att samarbeta ännu bredare mer tydlig.

”Med ’New8’ önskar vi stärka det nordiska och europeiska samarbetet kring att skapa, distribuera och finansiera åtta kvalitetsserier per år […] Därför är vi mycket glada över att ha lyckats gå ihop om att skapa en stark, lokal position på en marknad som annars domineras av internationella kommersiella streamingtjänster”, kommenterar DR:s dramachef Henriette Marienlund.

Hennes kollega på SVT, dramachef Anna Croneman, pekar på de nordiska public service-bolagens långtgående historia av framgångsrikt samarbete. I dessa turbulenta tider vill man ta det här sättet att arbeta på till nästa nivå.

”På SVT är vi enormt glada att slå ihop våra styrkor med så starka partner som ZDF, VRT och NPO, för att kunna erbjuda vår publik ännu mer högkvalitativt drama”, säger Croneman.

Hans-Jørgen Osnes återkommer även han till publikperspektivet – att det här görs för att också framöver kunna ha det bästa möjliga dramaerbjudandet.

”Mest utmanande i förberedelserna har varit att skapa den tillit som behövs, att alla genuint känner att det här är den rätta vägen att gå. Det handlar ju om ett förpliktande avtal, här finns ingen vetorätt när det gäller vilka serier som erbjuds. Men med hjälp av ’New8’ ska vi klara att strategiskt säkra det bästa innehållet för vår publik. Vi kommer att lära av varandra, och bli bättre genom det, i tillägg till att allas produktioner når ut till en långt bredare publik.”

År 2024 når de första serierna i ”New8” ut till tittarna, och de första produktionerna väntas få grönt ljus ännu i år.

Det här är dramasamarbetet”New8″

Vad är ”New8”?

”New8” är ett tillitsbaserat samarbete mellan DR, NRK, RUV, SVT, Yle, VRT (Belgien), NPO (Nederländerna) och ZDF (Tyskland). Dessa public service-bolag utväxlar enligt avtalet åtta dramaproduktioner per år.

Varför ett dramaavtal?

Anledningen är att partnerna vill stärka sin position i den hårda konkurrensen med de internationella kommersiella streamingtjänsterna. Att bygga relationer mellan public service-bolagen är avgörande, förutom för innehållet också för att stärka tilliten och lära av varandra.

Vilka är fördelarna med det nya avtalet?

Tillsammans är de åtta public service-bolagen som ingår starkare. De nordiska produktionerna når en avsevärt större publik, samtidigt som tittarna i Norden kommer att få ta del av fyra nya dramaserier per år från de europeiska partnerna. Avtalet säkrar bättre ekonomiska förutsättningar för att nordisk public service fortsatt ska kunna leverera drama av högsta klass till hemmapubliken. Beslutsprocessen i ”New8” har utarbetats för att vara effektivt, vilket kommer att gynna produktionerna.