Workshop mejslar fram nya Sápmi-samarbeten

Med stöd ur Nordvisionsfonden hålls en workshop för att hitta nya idéer och vägar för det nordiska samarbetet kring innehåll på samiska. Intresset var stort på ett nyligt informationsmöte, och till exempel satsar SVT större på årets ”Sápmi Grand Prix”. Målet är fler stora nordiska samproduktioner.

Sápmi Grand Prix 2022. Foto: NRK.

I december förra året tog SVT emot stöd ur Nordvisionsfonden för en idé-workshop kring samiskt innehåll – det här med stöd av Yle, NRK och Sveriges Radio.

Nu har arbetet tagit ett stort kliv framåt: I dagarna hölls ett informationsmöte, där omkring 90 deltagare från fyra nordiska public service-bolag deltog för att gå igenom möjligheterna till mer samarbete.

Resultatet av mötet är att det redan nu finns flera idéer, förutom själva workshopen. SVT:s del i årets ”Sápmi Grand Prix, som produceras av NRK, kommer till exempel att bli större än tidigare.

Mötena och workshopen blir vattenhål för att leta efter relevant innehåll för den samlade Sápmi-styrkan. Det här berättar Tomas Lindh, projektledare & programutvecklingsansvarig på SVT i Umeå, och Ylva Jonsson-Sarri, programchef för SVT Minoriteter.

”Vi tror att det finns ett värde i att lyfta blicken och se på Sápmi som den helhet det är. På programsidan och i programutvecklingen är det naturligt att man arbetar med fokus på den del av Sápmi som faller inom ens bevakningsområde”, säger de till Nordvision.

Tomas Lindh och Ylva Jonsson-Sarri.

Fler stora samproduktioner i horisonten

För Sápmis del så möts redan NRK, SVT, SR och Yle numera på chefsnivå en gång i månaden, för att delge varandra det senaste.

”Den kommande workshopen blir ytterligare ett steg i att lära känna varandra bättre och dels skapa förutsättningar för nätverk och kontakter att skapas”, säger Lindh och Jonsson-Sarri.

De ser också framför sig samproduktioner i stor skala. När drömmarna och tankarna tillåts vara helt fria kunde ett ”Historien om Sápmi” vara ett tänkbart storprojekt i framtiden…

”Under den kommande workshopen under vårvintern så ska vi försöka dels samla upp de förslag som redan finns i bolagen, som är lämpliga som samproduktioner på grund av berättelsen eller teman, dels också arbeta tillsammans för att hitta nya frön som på sikt kan bli konkreta produktioner som vi gör tillsammans”, säger de två.

Vill höja blicken och perspektivet

Alla de bolag som deltar har krav på sig om att skildra samisk kultur och språk i sitt innehåll. Där de skiljer sig åt är tillvägagångssätt för att uppnå de här kraven, men även hur stora investeringar som görs i det samiska innehållet.

”För SVT:s del har vi under rådande sändningstillstånd arbetat extra med att höja kvaliteten och verkshöjden på både idéer och program – att nu öppna för samarbete, jobba smartare och tillsammans är en del av den ambitionen”, säger Lindh och Jonsson-Sarri.

En utmaning på vägen kan vara vad som egentligen klassas som ”innehåll på samiska” – här skiljer sig till exempel SVT och NRK åt.

”Ambitionen med vårt samarbete är att höja blicken och perspektivet, och försöka gemensamt producera så att hela Sápmi kan se värdet i det och berörs”, säger Tomas Lindh och Ylva Jonsson-Sarri.

Fakta: Mer samarbete kring innehållet på samiska

Den kommande workshopen fick 5 000 EUR i stöd ur Nordvisionsfonden i vintras.

Det finns redan ett tätt och pågående samarbete kring nyhetsinnehåll. Nu ska programsidan lyftas.

SVT kommer att investera mer i årets ”Sápmi Grand Prix”, bland annat genom att ha egna kommentatorer, och musiktävlingen kan förhoppningsvis utvecklas ännu mer framöver: Målet är att vara med och stärka konceptet som en lägereld för hela Sápmi.