Thomas Myhr tar över Nordvision i Bryssel: ”EU:s intresse för media har ökat”

Nordvisions nya representant i Bryssel heter Thomas Myhr. Han ska på nära håll följa med beslutsfattandet i EU:s korridorer, och tillvarata de nordiska public service-bolagens intressen, i en tid när regleringar och nationella inskränkningar skapar oro för mediernas frihet.

Thomas Myhr representerar nordisk public service i Bryssel. Foto: Privat.

När Charlotte Niklasson efter sju år lämnar posten som direktör för Nordvisions verksamhet i Bryssel är det Thomas Myhr som tar över.

Han har de senaste 13 åren arbetat som advokat i NRK, men packar nu såväl egendom som kunskap och flyttar till Belgien och den europeiska politiska hetluften.

“Vi är förtjusta över att få en så stark representant i Bryssel för alla de nordiska public service-bolagen, särskilt i denna tid, när mediemarknaderna inte länge är nationella, utan globala och digitala. Avgörande beslut tas dagligen utanför våra nationella gränser”, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö och DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn om utnämningen.

Själv är Thomas Myhr också förväntansfull.

”Det här är en möjlighet som jag inte kunde säga nej till. De nordiska public service-bolagen är viktiga mediaaktörer på marknaden, samt utgör en viktig källa – om inte den viktigaste källan – till nyheter och annat innehåll for ett stort antal personer och företag. Jag har under min tid i Näringsdepartementet i Norge och i NRK, genom bland annat EBU, fått möjligheten att följa det som händer EU. Den här positionen ger mig en unik möjlighet att kunna påverka processerna i EU, att arbeta för de bäst möjliga ramvillkoren för public service-media”, säger Thomas Myhr.

Lång advokatkarriär i bagaget

Vem är då Nordvisions nya nyckelperson i Bryssel?

Myhr är född och uppvuxen i Stockholm, men har bott i Oslo i över 25 år. Han har två vuxna söner på respektive 22 år og 26 år.

Han har en gedigen karriär bakom sig; som advokat i Stockholm, som sakkunnig på Näringsdepartmentet i Oslo, och därefter som advokat på NRK.

För utomstående kan det måhända te sig överraskande att Nordvision har en representant i maktkorrdorerna i Bryssel. Thomas Myhr ger sig i kast med att förklara vad hans uppdrag kommer att gå ut på.

”Mitt arbete på Brysselkontoret kan i huvudsak delas in i tre delar; dels att hämta in information om förslag till nya förordningar, direktiv och andra rättsakter i EU, som är relevanta for de nordiska public service-bolagen, och föra informationen vidare till bolagen, dels diskutera med de sju bolagen kring vilken position de önskar att ta till förslagen, dels föra positionen vidare för att påverka processen i kommissionen, rådet och parlamentet här i Bryssel. Det betyder att jag kommer att ha en tät dialog med bolagen, och deras experter, samt med EU:s beslutsfattare.”

Det jag vet är att jag vill ha tillgång till en mångfasetterad specialkompetens i de sju nordiska bolagen

Överreglering en risk

Han konstaterar att vi befinner oss i en intressant period. Det är krig i Europa, inflationen tilltar kraftigt, elkrisen är ett faktum…

En del EU-länder har också infört begränsningar i mediernas frihet.

”Det här kan i EU:s lagstiftningsarbete leda till att antingen försvinner public service-bolagens behov för bättre ramvillkor i bruset at större problem i EU, eller att rättssäkerhetsproblem i några få länder leder till en överreglering som inte kommer att gagna de nordiska public service-bolagen, men i stället kan vara kontraproduktiv”, säger Thomas Myhr.

”EU:s intresse för media har bara ökat de senaste åren. EU ser samtidigt att mediabolag inte kan regleras på samma sätt som andra typer av verksamheter. Det är därför viktigt att följa arbetet med, och påverka innehållet av, nya rättsakter från EU. Den kunskapen kommer också att vara viktig för bolagen i de nationella remissrundorna när rättsakten blir en del av inhemsk reglering.”

Träff med alla nordiska public service-bolag står på tur

Thomas Myhr börjar officiellt sitt nya arbete den första oktober, men har redan ”tjuvstartat” och har skapat de första kontakterna till medarbetare runtom i Nordens public service-bolag.

”Jag har några tankar om hur jag vill arbeta men de är fortfarande bara fragmentariska, och det är för tidigt att säga något om det. Det jag vet är att jag vill ha tillgång till en mångfasetterad specialkompetens i de sju nordiska bolagen. Den kompetensen kommer jag att använda mig av så mycket jag kan för att jag i min tur ska kunna göra mitt jobb på bästa sätt. Jag kommer under oktober och november månad träffa alla de sju bolagen för att lära mig mer om dem, höra om vad som händer nationellt och diskutera med dem vad de menar att Brysselkontoret skall prioritera på kort och lång sikt”, säger han.

En fråga att hålla särskild koll på

Thomas Myhr: ”Kort tid efter att den nya EU-kommissionen tillträdde, med Ursula von der Leyen som president, lade den fram European Democracy Action Plan. Viktiga teman i planen är bland annat att stärka mediernas frihet och öka mediapluralismen. Med bakgrund i det dokumentet kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till en Media Freedom Act (EMFA). EMFA kommer att bli ett centralt tema och viktigt att följa i höst/vinter och förmodligen också under våren/sommaren 2023.”

Mer om Nordvision Bryssel: Policy