Nordvisionsfonden delade ut senaste stöden

I dag fredag den 10 juni höll Nordvisionsfondens styrelse sitt möte för att ta beslut om de ansökningar som kommit in under våren.

DR:s figur Børste blir en animerad serie med stöd ur fonden. Serien blir också en del av det nordiska samarbetet för barninnehåll, B14. Foto: DR.

Resultatet är att fonden delar ut nästan 47 miljoner danska kronor till nya nordiska samarbetsprojekt.

Nio projekt från DR får produktionsstöd. Motsvarande tal för NRK är också nio. Sex projekt från SVT tilldelas produktionsstöd, medan fyra Yle-projekt får stöd.

I tillägg får fem projekt utvecklingsstöd, varav två kommer från RUV.

Nästa ansökningsrunda inleds till hösten, och då är sista ansökningsdag den 9 november.

Här kan du se hela listan över utdelade stöd våren 2022.