Nordvisionssamarbetet får en ny digital plattform

Nordvisions digitala plattform, som användarna – medarbetarna i medlemsbolagen – känner som projektkalendern och fondansökningsformuläret här på Nordvision.org, ska förnyas.

Foto: Orginalbild av Clement Helardot/Unsplash.

Systemet utvecklades ursprungligen i första version år 2006. Sedan dess har det bara genomgått måttlig utveckling och uppgradering.

Øystein Espeseth-Andresen på Nordvisions sekretariat håller i ledningen av det här projektet, och förklarar:

”Över tid har vi upplevt att det uppstår allt fler fel i systemet, och dessa har visat sig svåra att fixa. Dessutom har det lyckligtvis skett en hel del på det digitala området sedan 2006, då det nuvarande systemet lanserades, så vi kommer att kunna höja användarupplevelsen flera snäpp när vi lanserar det nya systemet. I dag använder vi dessvärre alltför mycket tid på att hjälpa användarna hitta i systemet, eftersom det helt enkelt inte är så lätt att använda. Med den nya lösningen hoppas vi utveckla en användarorienterad plattform, där de uppgifter som ska lösas upplevs som enklare och mer logiska.”

Anbudsrunda hittade ny leverantör

Under det senaste halvåret har sekretariatet, med hjälp av en extern konsulent samt DR Koncernindkøb, genomfört en minianbudsrunda för att hitta den rätta leverantören för det nya systemet.

”Vi i Nordvisions sekretariat vill vara så lättillgängliga som vi kan för medarbetarna inom nordisk public service. Vi anser att en del av den uppgiften består av vår digitala plattform på Nordvision.org, men det här har plattformen inte kunnat leva upp till under de senaste åren”, säger Øystein Espeseth-Andresen.

Den nuvarande lösningen, säger han, är skapad i ett annat årtionde, och även samarbetet i Nordvision har utvecklats mycket under de senaste par åren.

”Tiden har med andra ord sprungit ifrån systemet, och därför har vi jobbat utifrån att vi ska skapa en enkel och användarvänlig lösning som ska kunna användas i många år framöver”, säger Espeseth-Andresen.

Øystein Espeseth-Andresen har lett arbetet med att hitta en leverantör av Nordvisions nya plattform. Foto: Kim Matthäi Leland

Mer helhetlig upplevelse för användarna

Det nya systemet ska kunna göra mycket av det som nuvarande system gör i dag, men fokus kommer också att ligga på att den nya lösningen ska upplevas som mer helhetlig än dagens system.

”I dag är du tvungen att fylla i flera formulär för att söka pengar ur Nordvisionsfonden, och som nordisk innehållsbeställare måste du godkänna ett och samma projekt flera gånger – även om du har redan godkänt projektet i fråga tidigare. Vi vet att många upplevt det här som väldigt tungrott, och vi har i inledningsfasen av det nya anbudet hållit intervjuer med flera användare. Det här kommer vi också att göra när vi går i gång med att utveckla systemet tillsammans med leverantören. På det sätter hoppas vi att det här blir ett system som upplevs som enkelt att använda för alla – för oss själva och inte minst för våra nordiska partner”, säger Øystein Espeseth-Andresen.

Bättre tidsprioritering på önskelistan

I maj 2023 är det planerat att det nya systemet ska stå färdigt.

Nordvisions sekretariat siktar på att det ska kunna testas redan under nästa ansökningsrunda till fonden, under våren nästa år. Från och med hösten 2023 räknar man med att allt nordiskt samarbetet försiggår på den nya plattformen.

”Jag ser fram emot att använda mindre tid på att hjälpa folk att logga in, och mer tid på att vägleda och rådge så att folk kan göra verklighet av sina projekt. Jag ser också fram emot att uppleva hur det arbete vi gjort under de senaste månaderna med att dokumentera behov, blir omvandlat till verklighet i ett nytt system. Jag gläder mig åt de nya funktioner vi vill ha, så som enklare rapportering, och bättre översikter både för sekretariatet och för alla användare”, säger Øystein Espeseth-Andresen.

Det är den digitala byrån Peytz från Danmark som är leverantör av den nya plattformen.