Årsrapporter

Annual reports

Nordvisionen ger varje vår ut en årsrapport på skandinaviska och engelska där man går igenom de viktigaste samproduktionerna och händelserna i samarbetet under året. Rapporterna finns också tillgängliga som PDF-versioner här på nordvision.org.

Each year, Nordvision publishes an annual report; one in the Scandinavian languages as well as one in English, covering the most important co-productions and main events within the cooperation during the past year. The reports are available both in print (please contact the secretariat for a copy) and in PDF format on the website.