Nordvision söker ny generalsekreterare

Nordvision letar efter en visionsrik, energisk och diplomatisk ledare till Nordvisionssekretariatet. Arbetet börjar den 1 juli 2024 och gäller för en fyraårsperiod.

Nordvision vill vara det bäst fungerande regionala partnerskapet för public service-media i världen. Partnerskapet har funnits i 65 år och det nordiska samarbetet inom public service-media har blivit allt viktigare för de huvudsakliga partnerna DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), RUV (Island) och Yle (Finland). På senare tid har man inom ramen för partnerskapet utvecklat nya samarbetsmodeller för drama samt drama för barn. Vi letar efter en person som kan bidra till att göra Nordvisions samarbete ännu starkare i framtiden.

I arbetet ingår ett samarbete med ett stort antal engagerade medarbetare och chefer inom de nordiska public servicebolagen som alla är otroligt skickliga inom sina områden. Vi kan erbjuda en meningsfull miljö där du och sekretariatet skapar förutsättningarna för samarbete inom kraftfulla public service-projekt.

Det är viktigt att du har en gedigen bakgrund inom något av de nordiska public servicebolagen och i synnerhet att du har arbetat med innehåll för antingen tv, radio eller digitala medier samt att du redan har ett starkt nätverk hos någon av Nordvisions partner.

En stor del av samarbetet sker inom någon av innehållsgenrerna (drama, barn, unga, undersökande journalistik, kultur, fakta och sport) och inom de olika expertgrupperna som utbyter kunskaper. Nordvisionssekretariatet (NVS) utvecklar och samordnar många av dessa nätverk. NVS skaffar även fram, utvecklar och skapar ramverket i nära samarbete med partnerna och har ett antal verktyg till sitt förfogande, bland annat Nordvisionfonden (intäkter från distribuering av kanalerna i regionen), Nordvisions digitala distributionssystem (Nordif3) samt en samproduktions- och formatdatabas.

Generalsekreteraren ansvarar för den dagliga verksamheten och rapporterar till Nordvisions ordförande och styrelse (NV-mötet).

Den nya generalsekreteraren ska utse två nya medarbetare på sekretariatet. I generalsekreterarens skyldigheter ingår att se till att förutsättningarna för målen med och visionerna för samarbetet finns på plats.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

– leda Nordvisions arbete i allmänhet, ansvara för budget och redovisning samt för två medarbetare

– utveckla strategier i nära samarbete med partnernas krav och behov

– utveckla och underhålla digitala verktyg för partnerskapet

– sköta Nordvisionfondens resurser för forskning och utveckling samt redovisningen av dessa

– informera och kommunicera med avseende på partnernas anställda och ledning, inklusive daglig kommunikation, årsrapporter, nyhetsbrev, pitchar etc.

Önskemål:

  • stark lednings- och samarbetsförmåga baserad på tillit, engagemang och erkännande
  • anspråkslöshet, hög integritet och förmåga att motivera
  • god samarbetsförmåga och en stark tro på att vi lockar fram de bästa sidorna hos varandra
  • strategisk och analytisk syn på att lösa uppgifter
  • initiativförmåga, gott omdöme och stor arbets- och ledningsförmåga
  • erfarenhet av public service-media i Norden
  • goda engelskkunskaper i tal och skrift samt god förståelse av de skandinaviska språken
  • mycket energiskt arbetssätt och förmåga att sätta ära på att leverera målen enligt planen
  • proaktiv inställning till att bygga relationer med partnerna på samtliga nivåer.

Observera att endast anställda vid någon av de nordiska public servicepartnerna kan ansöka till den här utnämningen som är fastställd till fyra år. Avsikten är att den sökande som rekryteras ska fortsätta att vara anställd hos partnern som den sökande redan är anställd hos. Platsen för sekretariatet bestäms i samband med att generalsekreteraren utses.

Sista datum för ansökan är fredagen den 15 september. Vi planerar att hålla intervjuer med sökande via Teams fredagen den 13. oktober 2023. Ansøgningen sendes til Eva Beckman eva.beckman@svt.se og til Jannice Zotterman jannice.zotterman@svt.se

Kontakta Eva Beckman (eva.beckman@svt.se), ordförande för Nordvision, eller den nuvarande generalsekreteraren Henrik Hartmann (hrh@dr.dk) om du har några frågor.

Det nordiska partnerskapet för public service-media

Inom Nordvision samarbetar de nordiska public servicebolagen för att stärka public service i Norden. Medlemmarna samproducerar, utväxlar program, samutvecklar format och delar kunskap, vilket årligen genererar över 4 500 program. Medlemmarna är DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), Yle (Finland), och RUV (Island), samt fyra associerade partners: KNR (Grönland), KVF (Färöarna), UR (Sverige) och Ålands Radio & TV (Finland). Läs mer på www.nordvision.org.