Nordvision søker ny generalsekretær

Nordvision er på leting etter en visjonær, energisk og diplomatisk leder av Nordvision-sekretariatet. Oppstart er 1. juli 2024, og ansettelsen gjelder for en periode på fire år.

Nordvision ønsker å være verdens beste regionale samarbeid mellom allmennkringkastere. Samarbeidet mellom de nordiske allmennkringkasterne har pågått i 65 år, og det har blitt stadig viktigere for hovedmedlemmene DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), RUV (Island) og Yle (Finland). I løpet av den siste tiden har medlemmene blant annet utviklet nye samarbeidsmodeller for dramainnhold til både voksne og barn. Vi leter etter en person som kan bidra til å gjøre Nordvision-samarbeidet enda sterkere i fremtiden.

Stillingen omfatter samarbeid med et stort antall engasjerte ansatte og ledere hos de nordiske allmennkringkasterne, hvorav alle har stor kompetanse på sine felter. Vi kan tilby et meningsfylt arbeidsmiljø, der du og sekretariatet legger til rette for et godt samarbeid rundt produksjon av innhold til allmennkringkasterne.

Det er viktig at du har en solid bakgrunn hos en av de nordiske allmennkringkasterne. Du må ha jobbet med innhold til enten TV, radio eller digitale medier, og du må ha et stort nettverk hos en av medlemmene i Nordvision.

En stor del av samarbeidet foregår innenfor gruppene som jobber med de ulike innholdssjangrene (drama, barn, ungdom, undersøkende, kultur, dokumentar, sport) og innenfor ulike ekspertgrupper som utveksler kunnskap. Nordvision-sekretariatet (NVS) utvikler og koordinerer mange av disse nettverkene. NVS jobber også med å skape, utvikle og sikre rammeverket i tett samarbeid med medlemmene, og sekretariatet har et stort antall verktøy til disposisjon, blant annet Nordvisionsfondet (inntekter fra distribusjon av kanalene i regionen), Nordvisions digitale distribusjonssystem (Nordif3) og en database for samproduksjoner og formater.

Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige driften, og rapporterer til Nordvisions styreleder og styre (NV-møtet).

Den nye generalsekretæren skal utnevne to nye ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren har blant annet ansvar for å sørge for at forutsetningene er til stede for at samarbeidet kan nå sine målsettinger og visjoner.

Generalsekretæren har blant annet ansvar for

– å lede Nordvision-samarbeidet på overordnet nivå, med ansvar for budsjetter og regnskapsføring samt to ansatte

– utvikling av strategien på grunnlag av medlemmenes behov og krav

– utvikling og vedlikehold av de digitale verktøyene som benyttes i samarbeidet

– forvaltning av Nordvisionsfondets forsknings- og utviklingsressurser samt regnskapsføring for dette

– informasjon til og kommunikasjon med medlemmenes ansatte og ledelse, inkludert daglig kommunikasjon, årsmeldinger, nyhetsbrev, pitch-møter osv.

Vi setter pris på

  • gode ledelses- og samarbeidsevner som er basert på tillit, involvering og anerkjennelse
  • et uhøytidelig selvbilde, stor integritet og evne til å motivere, samt god evne til å samarbeide i team og en sterk tro på at vi sammen kan gjøre hverandre bedre
  • en strategisk og analytisk tilnærming til oppgaveløsning, med initiativ, god dømmekraft og stor kapasitet, både med tanke på arbeid og ledelse
  • erfaring fra allmennkringkastere i Norden
  • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk og god forståelse av de skandinaviske språkene
  • en energisk måte å jobbe på, og at du setter din ære i å levere i henhold til målsettinger og plan
  • en proaktiv tilnærming til å skape relasjoner til medlemmene på alle nivåer

Vær oppmerksom på at det kun er ansatte hos en av de nordiske allmennkringkasterne som kan søke på denne fireårige ansettelsen. Intensjonen er at kandidaten som får stillingen, skal fortsette å være ansatt hos sin nåværende arbeidsgiver. Sekretariatets arbeidssted bestemmes i forbindelse med ansettelsen av generalsekretæren.

Søknadsfristen er fredag 15. september. Vi planlegger å gjennomføre intervjuer via Teams fredag 13. oktober 2023. Ansøgningen sendes til Eva Beckman (eva.beckman@svt.se) og til Jannice Zotterman (jannice.zotterman@svt.se)

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Nordvisions styreleder Eva Beckman (eva.beckman@svt.se) eller nåværende generalsekretær Henrik Hartmann (hrh@dr.dk).

Nordvision – et samarbeid mellom de nordiske allmennkringkasterne

Nordvision-samarbeidet jobber for å styrke allmennkringkasterne i Norden. Medlemmene samarbeider om produksjoner, utveksler programmer, utvikler formater og deler kunnskap. Samarbeidet skaper over 4500 TV-programmer hvert år. Medlemmene er DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), Yle (Finland), RUV (Island) og Sveriges Radio (SR, Sverige), i tillegg til de fire samarbeidspartnerne KNR (Grønland), KVF (Færøyene), UR (Sverige) og Ålands Radio & TV (Finland). Du finner mer informasjon på www.nordvision.org.