Pohjoisvisio etsii uutta pääsihteeriä

Pohjoisvisio etsii näkemyksellistä, energistä ja diplomaattista johtajaa sihteeristölleen. Työsopimus alkaa 1. heinäkuuta 2024 ja kestää neljä vuotta.

Pohjoisvisio haluaa olla paras ja yhteistyökykyisin julkisen palvelun median alueellinen kumppanuus koko maailmassa. Yhteistyöelin on toiminut jo 65 vuotta, ja Pohjolan julkisen palvelun median kumppanuus on muodostunut yhä tärkeämmäksi sen tärkeimmille osapuolille, jotka ovat DR (Tanska), NRK (Norja), SVT (Ruotsi), RUV (Islanti) ja Yle (Suomi). Yhteistyöelin on kehittänyt vastikään uusia malleja sekä draamatuotannoille että lasten draamasisällölle. Etsimme ihmistä, joka voi omalla panoksellaan tehdä Pohjoisvision yhteistyöstä tulevaisuudessa vielä vahvempaa.

Tehtävä tarkoittaa yhteistyötä useiden pohjoismaisten julkisen palvelun mediayhtiöiden omistautuneiden työntekijöiden ja johtajien kanssa, ja he kaikki ovat varsin kokeneita omilla erikoisaloillaan. Voimme tarjota mielekkään työympäristön, jossa sinä ja sihteeristö edistätte yhteistyötä vahvoissa julkisen palvelun sisältöprojekteissa.

Sinulla on ehdottomasti oltava vankka tausta jossakin pohjoismaisessa julkisen palvelun mediayrityksessä ja varsinkin kokemusta sisällön tuottamisesta joko televisioon, radioon tai digitaalisen median tuotteisiin sekä kattava verkosto jossakin Pohjoisvision kumppaneista.

Suuri osa yhteistyöstä tehdään sisältöluokkien mukaisissa ryhmissä (draama, lapset, nuoret aikuiset, tutkiva journalismi, kulttuuri, asiaohjelmat ja urheilu) ja eri asiantuntijaryhmissä, jotka vaihtavat tietoa keskenään. Pohjoisvision sihteeristö (NVS) kehittää ja koordinoi monia näistä verkostoista. NVS myös varmistaa, kehittää ja luo puitteita tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja sillä on käytössään useita työkaluja, kuten Pohjoisvisio-rahasto (joka saa tuloja alueen kanavien jakelusta), Pohjoisvision digitaalinen jakelujärjestelmä (Nordif3) sekä yhteistuotanto- ja formaattitietokanta.

Pääsihteeri vastaa päivittäisestä toiminnasta ja raportoi Pohjoisvision puheenjohtajalle sekä hallitukselle (PV-kokous).

Uusi pääsihteeri nimittää sihteeristöön kaksi uutta työntekijää. Pääsihteerin yhtenä tehtävänä on varmistaa, että yhteistyön tavoitteita ja visioita voidaan toteuttaa.

Työtehtäviin kuuluu kaikki tämä (muttei vain tähän rajattuna):

– Pohjoisvision yhteistyön yleinen johtaminen sekä vastuu budjetista, kirjanpidosta ja kahdesta työntekijästä

– Strategian kehittäminen kumppanien tarpeet ja vaatimukset tarkasti huomioiden

– Digitaalisten työkalujen kehittäminen ja ylläpitäminen kumppanuuden tarpeisiin

– Pohjoisvisio-rahaston tutkimus- ja kehitysresurssit sekä niiden kirjanpito

– Yhteistyökumppaneiden työntekijöitä ja johtoa koskeva tiedotus ja viestintä mukaan lukien päivittäinen viestintä, vuosiraportit, uutiskirjeet, pitch-tapaamiset ja niin edelleen.

Arvostamme seuraavaa:

  • Vahvat johtamis- ja yhteistyötaidot, jotka perustuvat luottamukseen, osallistumiseen ja tilanteiden tunnistamiseen
  • Vaatimattomuus, rehellisyys ja motivointikyky. Erinomaiset yhteistyötaidot ja vahva usko siihen, että teemme yhdessä toisiamme parempia
  • Strateginen ja analyyttinen lähestymistapa tehtävien ratkaisemiseen. Sinulla on oma-aloitteisuutta, hyvä arvostelukyky ja pätevyyttä niin itse työhön kuin johtamiseenkin
  • Kokemus Pohjoismaiden julkisen palvelun mediasta
  • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito sekä skandinaavisten kielten ymmärrys
  • Todella energinen lähestymistapa – ja olet ylpeä siitä, että teet asiat ajoissa ja suunnitelman mukaan
  • Aktiivinen asenne suhteiden luomiseen kumppaneihin kaikilla tasoilla.

Huomaa, että tähän neljän vuoden määräaikaiseen tehtävään voivat hakea vain jonkin pohjoismaisen julkisen palvelun median työntekijät. Tarkoituksena on, että rekrytoitu hakija pysyisi sen kumppanin palveluksessa, jossa hän jo työskentelee. Sihteeristön sijainti päätetään pääsihteerin nimittämisen yhteydessä.

Hakuaika päättyy perjantaina 15. syyskuuta. Aiomme järjestää ehdokkaiden haastattelut Teamsin välityksellä perjantaina 13. lokakuuta 2023.

Lähetä hakemuksesi Eva Beckmannille, eva.beckmann@svt.se

sekä Jannice Zottermanille jannice.zotterman@svt.se

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Pohjoisvision puheenjohtajaan Eva Beckmaniin (eva.beckman@svt.se) tai nykyiseen pääsihteeriin Henrik Hartmanniin (hrh@dr.dk).

Pohjolan julkisen palvelun median kumppanuus Pohjoisvisio

Pohjoisvision kumppanit tekevät yhteistyötä vahvistaakseen koko Pohjolan julkista palvelua. Jäsenet tekevät yhteistuotantoja ja ohjelmavaihtoa, kehittävät formaatteja ja jakavat tietoa niin, että vuosittain syntyy yli 4 500 ohjelmaa. Jäseniä ovat DR (Tanska), NRK (Norja), SVT (Ruotsi), Yle (Suomi), RUV (Islanti) ja Sveriges Radio (SR, Ruotsi). Liitännäisjäseniä on neljä: KNR (Grönlanti), KVF (Färsaaret), UR (Ruotsi) ja Ålands Radio (Ahvenanmaa). Lisätietoa: www.pohjoisvisio.org.