Personaliserad public service – en annorlunda algoritm

Det sker i lite olika takt, men de nordiska public service-bolagen utvecklar sina erbjudanden för att kunna ge mer personliga tjänster till användarna. För Yles del handlar inloggningen också om att ta hänsyn till publikens olika språk.

Foto: Anne Hämäläinen/Yle.

Lite tidigare under hösten släppte Yle nyheten: Inom en snar framtid ska alla användare av bolagets appar logga in för att ta del av innehållet. Målet är att inloggningen ska vara på plats kring årsskiftet.

Det här steget tas för att förbättra användarupplevelsen – det gäller både det gemensamma innehållet som ses som viktigt för den breda publiken, såväl som de mer personligt utvalda bitarna.

”Med hjälp av inloggningen är det betydligt lättare att hitta det mest relevanta innehållet i vårt stora utbud. Vi kan också ta bättre hänsyn till språkliga preferenser, plats och personliga behov, på ett sätt som passar var och en”, säger Marit af Björkesten, direktör för Strategi och kundrelationer på Yle, i ett meddelande från bolaget.

Med hjälp av ansvarsfull personifiering kan vi göra våra tjänster mer intressanta

Ansvarsfulla algoritmer

Yle har satt upp som mål att de digitala tjänsternas användare ska vara inloggade. Det första steget tas genom att kräva inloggning i apparna. Genom att titta och lyssna på Arenan i en webbläsare ska användarna i det här skedet fortsatt kunna komma åt innehållet utan att logga in.

Marit af Björkesten. Foto: Yle/Kimmo Räisänen.

Algoritmerna bakom de personanpassade tjänsterna är en uppenbar nyckelspelare. Här lyfter Marit af Björkesten fram Yles särskilda ansvar som public service-bolag: Yle skapar sina egna, transparenta algoritmer för urvalet av innehåll.

”Vi utvecklar våra rekommendationer så att de erbjuder ett mångsidigt innehåll, stärker mångfalden och hjälper användarna att upptäcka innehåll som de kanske inte skulle förstå att leta efter. Algoritmerna i sociala medier är oftast optimerade för att de ska nå kommersiella mål och därför är de inte jämförbara med vår public service-algoritm. Med hjälp av ansvarsfull personifiering kan vi göra våra tjänster mer intressanta, engagerande och framför allt mer meningsfulla”, säger hon.

Svenska Yles chef för Arenan, Gitte Laurell, lyfter i sin tur fram att det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete. Syftet är att var och en ska kunna vara med själv och forma användarupplevelsen.

“Redan nu kan vi erbjuda en bättre tjänst för den inloggade med bland annat favoritlistor och push-notiser. Flera funktioner är under arbete, bland annat att på sikt kunna ta bättre hänsyn till tvåspråkighet”, säger Laurell.

Foto: DR Design.

Behov av att förstå publiken bättre

Tankegångarna hos Yle följer samma spår som hos andra public service-bolag i Norden.

Tidigare berättade vi om SVT, som efter lanseringen av inloggning på SVT Play i somras fick nästan uteslutande positiv respons från publiken.

Funktionen innebär bland annat att publiken kan flytta sitt tittande mer sömlöst mellan olika plattformar.

Sebastian Suarez-Golborne, en av produktägarna till SVT Play, pekade i en intervju på vikten av bättre data för att SVT ska kunna förstå sin publik bättre. Inloggningen är starkt med om att erbjuda den informationen.

”Vi sitter i detta nu och analyserar vilka möjligheter som inlogget öppnar upp för både användarupplevelse och programutveckling. Ett spännande arbete som våra datateam tittar på är att förutspå oinloggade användares ålder utifrån de inloggades beteende”, berättade Sebastian Suarez-Golborne.

Frågan om obligatorisk inloggning är fortsatt under lupp på olika håll. Hittills har DR i Danmark bekräftat att det blir obligatoriskt att logga in på tjänsten DRTV någon gång under nästa år.