Arne Helsingen ny generalsekreterare för Nordvision 

NRK:s nuvarande tv-chef tar över rollen som ledare för det nordiska mediesamarbetet den första juli 2024. Han har redan lång erfarenhet av Nordvision, och fungerar för närvarande som NRK:s representant i såväl fondens styrelse som på mediedirektörsmötena.

Foto: Elisabeth Mjøs/NRK.

NRK:s nuvarande tv-chef Arne Helsingen tar över som Nordvisions generalsekreterare nästa sommar, då Henrik Hartmann efter 18 år i kaptensrollen kliver av det nordiska samarbetsskeppet. 

En anställningskommitté, med representanter för DR, NRK, RUV, SVT och Yle har under de senaste veckorna intervjuat och analyserat ett urval av de kandidater som lämnat in ansökan när tiden gick ut den 15 september i år.  

Processen ledde alltså till slut fram till Arne Helsingen, som i 17 år har varit tv-chef i norska NRK, med ansvar för såväl streaming som broadcast. Han har under dessa år varit djupt involverad även i det nordiska samarbetet, och därutöver har han engagerat sig i det europeiska public service-samarbetet som medlem i EBU:s tv-kommitté i två perioder.

”Jag är så glad över att vi får en så tung och erfaren person som ledare för Nordvisionsarbetet. Arne Helsingen är både visionär och strategisk, och har varit en av de drivande krafterna bakom flera av de nya samarbetsformer vi lyckats skapa mellan de nordiska bolagen de senaste åren”, kommenterar Nordvisions ordförande Eva Beckman.

“Sommaren 2024 tar jag över en organisation som är både välskött och up to date, och jag ser fram emot att bidra till att bygga vidare på det gedigna arbete som sekretariatet har gjort och fortsatt gör”, säger Helsingen.

Som en första ambition nämner han vikten av att alla medlemsbolag i Nordvision upplever att samarbetet verkligen leder till konkreta resultat även framöver.

”Tillsammans ska vi utveckla det som fungerar och som är av strategisk betydelse, samtidigt som vi ska hitta nya områden och uppgifter där samarbete kommer att göra skillnad”, säger Arne Helsingen vidare.

 Helsingen anställs som generalsekreterare för fyra år framöver.  

Läs mer om Helsingen och hans vision för det nordiska samarbetet nästa vecka här på Nordvision.org

Nordvision

Nordvision har verkat för nordiskt public service-samarbete i 65 år och har som mål att vara det bästa och mest välfungerande regionala mediesamarbetet i världen.