DR: Alla produktioner ska ha en hållbarhetsplan

Från och med nästa år tar DR ett nytt steg i insatsen för hållbar produktion – alla produktioner i och utanför bolaget ska ha en plan för hållbarhet, och större produktioner ska också utarbeta en utsläppsbudget.

DR:s "Store Juleshow" förra året utgjorde en testbänk för de kommande hållbarhetskraven. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR.

Sedan år 2020 är DR medlem i alliansen BFTP (Hållbar film- och tv-produktion), som arbetar för att göra mediebranschen mer hållbar ur miljösynpunkt.

Från och med den första januari tar DR ett nytt steg: Alla produktioner, både i DR och externt, ska leverera en hållbarhetsplan innan start. Senare under året läggs också kravet till att produktioner av en viss storlek ska utarbeta en utsläppsbudget och en CO2-kalkyl.

”Hållbar tv-produktion handlar om allt från inköp av utrustning till energi, transport, avfall och återanvändning av material. En del insatser är enklare att implementera än andra, så det blir nödvändigt att hela branschen jobbar ihop kring nya sätt att producera på”, säger Pia Halldorsson, CSR-konsulent i DR.

CSR hänvisar till en ram som används för att beskriva verksamheters överordnade hållbarhetsplan och ansvar i ett kulturellt perspektiv.

För omkring ett år sedan rapporterade vi om att NRK gått in för att alla produktioner ska vara gröna.