NRK: Alla produktioner ska bli gröna

Ledningen i bolaget vill göra alla produktioner i bolaget mer miljövänliga.

Foto: NRK.

Den 4 januari beslutade ledningsgruppen i NRK att bolaget ska skära i klimatutsläppen i alla interna och externa produktioner i enlighet med Parisavtalet. Från och med i år gäller det här således alla bolagets produktioner, som ska komma med åtgärder för att uppfylla målen.

I praktiken tar produktionerna en klimaträknare i användning, och utser en miljöansvarig på produktions- eller avdelningsnivå.

«Under hösten arbetade en grupp med att staka ut nya ambitioner, mål och åtgärder för en grön produktion. Vårt intryck är att organisationen är mogen för nästa steg. De som tagit en kalkylator i användning säger att den bidrar till medvetenhet och ökad kompetens om vilka åtgärder som ger bäst effekt», säger Hilde Thoresen, ledare för hållbarhet och miljö i NRK.

NRK kommer att ta en norskutvecklad klimaträknare i användning. Den blev lanserad i september förra året, och har ett enkelt gränssnitt för användarna.