De yngsta tittarna har redan hittat DR:s Minisjang

DR:s satsning på de yngsta tittarnas eget innehållsuniversum är knappt ett år gammal, men medvetenheten om tjänsten är redan stor.

Marlene Boel och Morten Skov Hansen är chefer för DR:s nya innehållsområde för barn. Foto: Agnete Schlichtkrull och Bjarne Bergius Hermansen/DR.

Den 29 mars senaste år lanserade DR Minisjang – ett innehållsuniversum de allra yngsta. Till Minisjang hör en app och en streamingkanal på tjänsten DRTV.

Ambitionen, skriver DR, var att hälften av alla barn och föräldrar i målgruppen skulle känna till Minisjang inom ett år. Riktigt där befinner sig DR inte ännu, men i en undersökning av DR Medieforskning säger nio av tio tillfrågade småbarnsföräldrar att de känner till innehållet. Av 1-3-åringarna använder 30 procent Minisjang på veckobasis.

Morten Skov och Marlene Boel delar efter höstens omorganisation på uppdraget som B&U-chef i DR:s område för barninnehåll. Skov berättar om en av insikterna som man fått hittills: Ansikten och karaktärer är viktiga för att barnen ska känna igen Minisjang-universumet.

”Det är en av de viktiga grunderna till att vi byggt upp (karaktären) Børste som värdsfigur på Minisjang, och att vi också den kommande tiden lanserar nya program där han har huvudrollen.”