YLE Teemas kanalchef får journalistpris

Kanalchefen för Finlands Rundradions YLE Teema-kanal, Ulla Martikainen-Florath, har i år fått tidskriften Suomen Kuvalehtis journalistpris. Hon är en kulturpersonlighet som med sitt team för finländarna skapat ett programutbud på internationell nivå, motiverar prisjuryn, men samtidigt kan priset också anses utgöra ett erkännande för hela teamet.

YLE Teema-kanalen utgör det bästa beviset för YLE som nationell kulturinstitution med allmännyttig verksamhet, sammanfattar juryn. Enligt juryn visar YLE Teema-teamets arbete varför Finland fortfarande behöver även YLEs public service-tjänster.

Fastän priset har beviljats uttryckligen till Martikainen-Florath, betonar hon själv att det i första hand är ett erkännande till  YLE Teema-kanalen.

– Visst är det här en ära för hela vårt team inklusive dem som producerar innehållet på kanalen.

– Priset känns speciellt fint med tanke på hur stenig väg vi gått. I början förhöll man sig misstänksamt till de nya digitalkanalerna, men nu mottar vi ett såhär prestigefyllt pris.

Enligt opinionsmätningen som marknadsföringstidningen ‘Markkinointi ja Mainonta’ nyligen gjort var YLE Teema Finlands mest värdesatta tv-kanal, påminner juryn. YLE Teemas position bland kanalerna har utkristalliserats under ledning av Martikainen-Florath.

YLE Teema förtjänar tack också  ifråga om yttrandefrihet: kanalen bevisar att det inom den traditionellt på kort sikt verkande tv:n också finns plats för långsiktighet. YLE Teema är en intellektuellt utmanande och överraskande kanal som i en hektisk tid skapar sitt programutbud balanserat, koncentrerat, lugnt och med respekt för tittaren, berömmer juryn.

Kanalchef Ulla Martikainen-Florath får tack som själen i sitt team. Hon har med sitt kunnande, sin trendmedvetenhet och sin vision skapat den internationella nivå som YLE Teema nu uppvisar, säger juryn.

Suomen Kuvalehtis journalistpris beviljades nu för 35:e gången. Priset på 5.000 euro utdelas för inflytelserik journalistisk verksamhet eller för artiklar, bilder eller program som i medierna behandlar viktiga samhälleliga frågor.

FAKTA

  • Suomen Kuvalehti är den ledande, uppskattade veckojournalen i Finland med en cirkulation om 101 989  exemplar och med 335 000 läsare. 
  • Suomen Kuvalehti är specialiserad på aktuella nationella och internationella nyheter inom politik, ekono­mi, livsstil och samhälle och den kan jämföras med Time, Newsweek och Der Spiegel.

Källor: Netti-Linkki  (YLE’s intranetsidan) och nyhetsnätsidan YLE Uutiset (YLE Nyheter)