Yle firar 90 år

Den 9 september är det 90 år sedan Yles första sändning. Från bara radiosändningarna i början så har både tv och hela det digitala mediefältet tillkommit under årens lopp.

Se mer om Yles 90-åriga historia, minnen av publiken, höjdpunkter mm. på bolagets egna sidor (på svenska):

Mitt. Ditt. Vårt. – Yle 90 år