YLE clearade rättigheter

YLE har clearat faktaprograms programrättigheterna för Internet och Europa-kanaler.

YLEs faktaprogram kan nu distribueras (streaming-rätt) till utländska radio- och TV-bolagens, EBUs och Nordvisionens internetsidor. Detta gäller programförsäljning, utbyte och samproduktion.

Beträffande fiktion (dvs. program med skådespelare, musiker mm.) har YLE distributionsrätt enbart för sina egna sidor. YLE kan inte överlåta material till andra bolags internetsidor.

När det gäller SVT Europas och övriga NV-bolags Europakanaler har YLE ur upphovsrättsynpunkt rätt i de flesta fall att tillåta programmens distribution.

Tilläggsuppgifter:
Päivi Moore, chef, avtal och upphovsrättigheter, tel. +358 9 1480 5077
Richard Creutz, koordinator, faktaprogramutbyte, tel. +358 9 1480 2404