Yle blir skattefinansierat

Finländska Yle kommer att bli skattefinansierat från och med år 2013. Alla riksdagspartier stöder den av kommunikationsminister Krista Kiuru föreslagna modell som innebär att tv-avgiften från och med 2013 ersätts av en Yle-skatt.

av Mikael Skog

Enligt det förslag som ligger just nu kommer avgiften att bli progressiv och bestämmas utgående från förvärvs- och kapitalinkomsterna. Storleken på avgiften är tänkt att variera mellan 50 och 140 euro per skattebetalare. Modellen omfattar också företag med en omsättning på över 400.000 euro.

Yle välkomnar den långsiktiga lösningen som partierna nu blivit eniga om.

– Den långa tid av ovisshet kring hur public service media ska utvecklas är förbi, i och med att Yles uppgift  nu definieras så att den motsvarar den tid vi lever i. För Yle är det viktigt att vi får en modern finansieringsmodell och att Yles förvaltningsmodell blir klarare. Utgående från detta kan vi utveckla vår verksamhet på lång sikt.  Det är ett arbete som gynnar alla finländare, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

– Förslaget främjar rättvisan märkbart. Nu betalar omkring en fjärdedel av hushållen inte för Yles tjänster, trots att de använder sig av dessa. Den nya modellen sänker avgiften med i medeltal över 80 euro per hushåll eftersom
det är flera som betalar. För dem som bor ensamma halveras avgiften och de med de allra lägsta inkomsterna slipper avgiften helt, fortsätter Kivinen.

Sammanlagt ska skatten inringa nästan 500 miljoner euro det första året. Det är tänkt att pengarna ska riktas till en särskild fond. Storleken på avgiften ska inte heller slås fast i budgetförhandlingarna utan bestämmas för en tid framåt. Yle är också förnöjt med nivån på finansieringen.

– Yles verksamhet i dess nuvarande omfattning är tryggad med en finansiering på 500 miljoner euro per år. Enligt planen är det den nivå finansieringen kommer att ligga på och det betyder att vi nu kan återgå till normalt utvecklingsarbete. Underskotten de senaste åren, 26,5 miljoner euro i fjol och 7 miljoner i år, har tvingat oss att spara inom områden, där vi inte borde spara.  Vi har bland annat sparat genom att köpa mindre inhemska program, sparat i investeringar inom IT, i sporträttigheter och i satsningar på vår personal, säger Kivinen.

Just nu finansieras Yle med en tv-avgift som från och med årskifter är 25,225 euro per hushåll om avgiften betalas i en rat. Det här betyder att den nya tilltänkta skatten blir avsevärt billigare för personer som bor ensamma, medan den blir 20-30 euro dyrare för familjer med goda inkomster.

Den nya finansieringsmodellen är inte tänkt att förändra styret av Yle, utan bolagets högsta beslutande organ kommer också i framtiden vara förvaltningsrådet. I själva rundradiolagen föreslås några mindre preciseringar som gäller regional jämlikhet och tjänster för unga.

Att Yle nu finansieras på ett nytt sätt innebär samtidigt att den över 80 år gamla avgiftsmodellen går till historien. Rundradion inledde sin verksamhet 1926 och ett år senare togs radiolicensen i bruk och då tv-sändningar inleddes 1958 togs parallellt en tv-licens i bruk. Radiolicensen levde kvar till 1977 och tv-licensen bytte namn till en tv-avgift år 1999.

Frågor och svar om den nya avgiften på svenska.yle.fi.