Webunivers skal gøre fattigdom nærværende

Et samarbejde mellem Danmarks Radio og svenske UR vil gøre elever i de to lande klogere på en problemstilling, som ellers kan synes fjern.

Af Ib Keld Jensen

Fattigdom kan være en abstrakt størrelse at forholde sig til, når man er ung og opvokset i velfærdsskandinavien  med musik i øret og Facebook på nethinden.

Men nu får elever i grundskole og gymnasium mulighed for at lære mere konkret om, hvad det vil sige at leve som fattig gennem et webbaseret undervisningsunivers, som Danmarks Radio og den svenske Utbildnings Radioen, UR, er gået sammen om med DR som hovedproducent.

Gennem små film, artikler, konkurrencer og småspil søger tilrettelæggerne med materialet at engagere eleverne.

”Vores største udfordring har været at gøre problemstillingerne omkring fattigdom vedkommende, for det kan synes stort og uhåndgribeligt, når man går rundt med sin iPhone,” siger Helle Trolle-Christensen, DR Danmark Webcenter, der har produceret materialet.

”Vi har søgt at løse udfordringen ved at give de unge mulighed for at producere selv, for vi er overbeviste om, at de først lærer, når man giver dem et rum, hvor de selv kan konstruere.”

Fra journalisternes værktøjskasse

Websitet inviterer de unge til selv at producere en film og lægge den på YouTube, eller skrive en artikel og publicere den på siden. Der er meget konkrete anvisninger til, hvordan man kan komme i gang og en lang række praktiske vink fra den journalistiske værktøjskasse.

Siden præsenterer desuden interaktive finesser, der gør det muligt let at foretage sammenligninger mellem forskellige landes nøgletal og udvikling inden for levealder, børnedødelighed og bruttonationalprodukt.

”Vi har skrevet teksten op mod trinmålene i gymnasiet, så vi forventer at siden får en lang levetid på måske tre, fire eller fem år.”

I den lettere afdeling er der småspil, som illustrerer de forskellige virkeligheder.
”For eksempel har vi shop for a dollar-featuren, hvor man skal overleve for en dollar. Den skal give en mere legende tilgang til problemstillingen. Selv ender jeg altid med at stå tilbage som undervægtig og få for få proteiner,” siger Helle Trolle-Christensen.

En win win-situation

Websiden er en knopskydning på et meget stort internationalt projekt, som DR har skudt i gang sammen med BBC, og som i hele uge 48 sætter sætter spot på hele fattigdomsproblematikken hos forventeligt 500 mio. seere i en lang række EBU-lande.

I forlængelse af det store projekt fostrede DR tanken om en webbasseret undervisningsside og efter et Nordvisionsmøde var UR med på idéen, hvilket banede vejen for produktionsstøtte fra Nordvisionsfonden. Siden gik også Danida ind med støtte

”Det er en win win-situation for alle parter, for sammen kan vi gøre betydeligt mere end hver for sig. Vi ville ikke have mulighed for at lave et projekt i denne skala hver for sig,” vurderer Helle Trolle-Christensen.

UR kvalitetssikrer indhold
Som hovedproducent har DR stået for at udarbejde indholdet, men det er sket i dialog med UR.

”Vi har tilrettet, så materialet let kunne anvendes i Sverige. Konkret har vi sørget for at ikoner har kunnet anvendes i begge lande, så ikke et karton med mælk kan signalere piskefløde i Sverige.”

Tilrettelæggerne har også været opmærksomme på den forskellige tilgang til humor, der kan være i de top lande ikke skulle blive et problem.

”Mens vi i Danmark tænker, at svenskerne måske er lidt politisk korrekte i for eksempel kønsdebatten, så bliver vi nok af til opfattet som lidt platte i vores humor. Selvom vi talte om det, viste det sig nu ikke som noget problem i praksis.”

På den svenske side af Øresund arbejder UR på, at oversætte og versionere websiden, så den passer i en svensk kontekst. Det betyder blandt andet, at man kvalitetssikrer indholdet med hjælp fra lærerkræfter, så det passer til krav og trinmål i svensker skoler og gymnasier.