Webbaserat ansökningsformulär på väg

Från och med den här ansökningsrundan kommer ansökningarna till Nordvisions-fonden helt och hållet att försiggå på webben. Det nya webbaserade ansökningsformuläret står snart färdigt och från och med mitten av april är det tänkt att det skall finnas ute på www.nordvision.org. Ansökningsfristen för våren 2011 är den 6 maj.

NV-fondens styrelse beslöt vid sitt senaste möte i Borgå i november ifjol att arbeta mot ett webbaserat ansökningsformulär för fonden – den sista delen av Nordvisionssamarbetet som ännu inte är helt digitaliserat. Jobbet med formuläret pågår för tillfället och NVS kommer att demonstrera hur formuläret fungerar på programgruppsmötena under våren.

Själva tanken med formuläret att det ska bli enklare att fylla i ansökan och att samtliga räkneoperationer som ska kollas för att ansökningssummorna ska stämma ska utföras automatisk. Formuläret utgår från på de personuppgifter ni fyllt i på www.nordvision.org så det lönar sig att kontrollera att de är korrekta i god tid före ni inleder er ansökningsprocess.

Mer information om hur den nya processen fungerar finns på engelska och svenska under nordvisionsfonden/guide där ni också kan skriva ut en pdf med hur processen går till i framtiden.

Observera att själva reglerna för ansökningar till Nordvisionsfonden inte har förändrats utan samma krav vad gäller samproducentbidrag och annat kvarstår fortfarande. Det är bara processen som förenklats. Det ska bara ta några minuter att fylla i formuläret på webben och efter det ligger ansökan inne i systemet.

NVS kommer givetvis att fortsätta informera om den nya ansökningsprocessen – och som sagt demonstrera formuläret vid programgruppsmötena i vår.

Om ni har frågor redan nu kan ni ta kontakt med Mikael Skog på NV-sekretariatet, msko@remove-this.dr.dk.