Vinn 27.000 EUR för att utveckla nytt faktaformat

Efter tidigare års resultatrika pitchar (‘Teenage Boss’ och ‘Bør de gifte seg?’), utlyser nu Nordvisionens faktagrupp en ny idétävling/konkurrense gällande ett nytt faktaprogram för primetime, där det vinnande förslaget får 27.000 EUR / 200.000 DKK i utvecklingsstöd.

Deadline för när förslaget ska vara insänt är 28/9 2012.  Av de insända förslagen kommer kanalernas Faktabeställare göra ett första urval. 5-8 av förslagen kommer sedan pitchas på Nordvisionens faktamöte i Malmö, Sverige den 24/10.

Brief


•    Programmet ska vara unikt, modernt, attraktivt och underhållande med starka public service-värden.
•    Programmets målgrupp skall vara bred och inkluderande, men ha speciellt fokus att locka en publik under 40 år.
•    Kunskaperna och frågeställningarna som programmet lyfter fram och förmedlar ska vara brett förståeliga och angelägna, och tittarna ska få nya aktuella vinklar och insikter.
•    Programmet ska ha människor och deras reaktioner i centrum. Deras vilja ska driva programmet och deras känslor ska fördjupa det.
•    Programmet ska vara välberättat, med tydlig framåtrörelse, laddade moment och situationer – och en spännande avslutning.
•    Programmet ska vara konkret, optimistiskt och inspirerande. Det behöver inte vara präktigt och politiskt korrekt, utan kan vara fräckt,  busigt eller underhållande utan att tappa syfte och mening.
•    Programmet ska – naturligtvis – kunna produceras som serie i andra länder, och ska också kunna upprepas ett flertal säsonger.

Ämnesområden som är speciellt intressanta:
•    Livsstil och relationer
•    Grannskap, lokal samhälle, social gemenskap
•    Konsumtion
•    Arbete och entreprenörskap

Programmet ska bygga på publikinsikt, det vill säga vara baserat på kunskap eller erfarenhet om tittarnas intressen inom det område som behandlas.
 
Villkor
De nordiska faktabeställarna önskar få program som är 60 minuter, men även 30 minuter är möjligt, och en serie kan vara mellan 6-10 avsnitt.

Programförslaget ska vara på 2-3 sidor och beskriva det övergripande konceptet och momenten i programmet. Glöm inte att också beskriva formen.

Villkoret för att få tilldelat utvecklingsstöd är att Nordvisionsbolagen får first option på programmet. Och om programmet går i produktion, ska det producerande Nordvisionsbolaget äga minst 50% av konceptet.

Praktisk information
De nordiska faktabeställarna är; Anniken Næss (NRK), Flemming Hedegaard Larsen (DR), Peter Nyrén (SVT), Riitta Jalonen (YLE), Carin Göthelid (Svenska Yle), Jóhanna Jóhannsdóttir (RUV)
 
Praktisk information om hur anmälan till konkurrensen ska ske och var anmälan ska sändas kommer sändas ut efter sommaren.

Kom ihåg/Huske att absolut senaste deadline är 28 september.
Observera också att du – eller en representant för idén – måste vara redo att kunna pitcha idén på faktapitchen i Malmö den 24 oktober!

Besked om din programidé är bland de 5-8 förslag som ska pitchas den 24 oktober, får du senast den 5 oktober.

Vid frågor/spörsmål, kontakta beställaren i ditt land, eller Henrik Hartmann, Nordvisionssekretariatet, hrh@remove-this.dr.dk. Tel. +45 24 24 83 05