Vinn 250.000 DKK med nytt faktaformat

Efter den framgångsrika utvecklingen av programformatet ”Teenage Boss” från NRK utlyser nu Nordvisionens faktagrupp en ny idétävling gällande ett nytt faktaprogram för primetime, där det vinnande förslaget får 33.000 EUR/250.000 DKK i utvecklingsstöd.

Fyll i din ansökan

Deadline för när förslaget ska vara insänt är 28/9 2011.  Av de insända förslagen kommer kanalernas Faktabeställare göra ett första urval. 5-8 av förslagen kommer sedan pitchas på Nordvisionens faktamöte i Köpenhamn den 12 oktober.

Brief

•    Programmet ska vara unikt, modernt, attraktivt och underhållande med starka public service-värden.

•    Programmets målgrupp skall vara bred och inkluderande, men ha speciellt fokus att locka en publik under 40 år.

•    Kunskaperna och frågeställningarna som programmet lyfter fram och förmedlar ska vara brett förståeliga och angelägna, och tittarna ska få nya aktuella vinklar och insikter.

•    Programmet ska ha människor och deras reaktioner i centrum. Deras vilja ska driva programmet och deras känslor ska fördjupa det.

•    Programmet ska vara välberättat, med tydlig framåtrörelse, laddade moment och situationer – och en spännande avslutning.

•    Programmet ska vara konkret, optimistiskt och inspirerande. Det behöver inte vara präktigt och politiskt korrekt, utan kan vara fräckt,  busigt eller underhållande utan att tappa syfte och mening.

•    Programmet ska – naturligtvis – kunna produceras som serie i andra länder, och ska också kunna upprepas ett flertal säsonger.

Prioriterade ämnesområden är:

• Livsstil och relationer
• Ekonomi och konsumentfrågor
• Sociala frågor
• Hälsa

•    Programmet ska bygga på publikinsikt, det vill säga vara baserat på kunskap eller erfarenhet om tittarnas intressen inom det område som behandlas.
 
Villkor
De nordiska faktabeställarna önskar få program som är 60 minuter, men även 30 minuter är möjligt, och en serie kan vara mellan 6-10 avsnitt.

Programförslaget ska vara på 2-3 sidor och beskriva det övergripande konceptet och momenten i programmet. Glöm inte att också beskriva formen.

Villkoret för att få tilldelat utvecklingsstöd är att Nordvisionsbolagen får first option på programmet. Och om programmet går i produktion, ska det producerande Nordvisionsbolaget äga minst 50% av konceptet.

Praktisk information

De nordiske faktabestillere er; Anniken Næss (NRK), Flemming Hedegaard Larsen (DR), Mary Gestrin (FST), Peter Nyrén (SVT) og Riitta Jalonen (YLE)

Kom ihåg/Huske att absolut senaste deadline är 28 september.

Observera också att du – eller en representant för idén – måste vara redo att kunna pitcha idén på faktapitchen i Köpenhamn redan den 12 oktober!

Besked om din programidé är bland de 5-8 förslag som ska pitchas den 12 oktober, får du senast den 30 september.

Vid frågor/spörsmål, kontakta beställaren i ditt land, eller Mikael Horvath, Nordvisionssekretariatet, mhva@remove-this.dr.dk. Tel. +45 3520 4005, Mobil +45 2854 4005