Vinn 25.000 EUR för bästa faktaformat-idé!

Den årligen återkommande faktaformatkonkurrancen är igång och denna gång söker de nordiska faktabeställarna ett attraktivt och underhållande format med starka public service-värden.

Ämnesområden som är speciellt intressanta för i år är:

Public service reality – en realityserie som belyser en viktig fråga för samhället, som kan väcka uppmärksamhet och starta en bred diskussion.

Livsstil för 20-35 åringar – program som ligger nära målgruppens starka intressen (typ träning, hobbies, relationer) och som lockar med tydliga uppseendeväckande vinklar, främst med fokus på tjejer.

Infotainment – kunskap som presenteras på ett humoristiskt och medryckande vis.

Arkiv -TV – format som på ett nytt och modernt sätt baseras på filmmaterial som finns i kanalernas arkiv.

 

Det inlämnade förslaget ska beskriva det övergripande konceptet och momenten i programmet. Beskrivningar av hur programmet når ut till och samspelar med publiken genom till exempel sociala medier är ett plus.

 

Läs beställarnas fullständiga brief under Formatkonkurrens där du också kan ladda upp din formatidé.  Sista inlämningsdag för konkurrensen är 21 september.

Sex av förslagen väljs ut av beställarna och kallas till pitch på Nordvisions nästa faktamöte i Stockholm 29 oktober.

 

Har du en idé som stämmer överens med beskrivningarna i briefet  har du chansen att vinna 25.000 EUR i utvecklingsstöd, men glöm inte: deadline 21 september!