Vad, var och hur – festival synar nordiskt barninnehåll

Det är inspirerande och samtidigt utmanande att göra innehåll för barn i dag, konstaterar arrangören bakom Nordic Kids Media. Årets festival riktar bland annat in sig på empati, och ställer sig frågan: ”Vad vill och ska public service berätta för barn år 2020?”

Senaste upplagan av Nordic Kids Media.

Hundratals deltagare. Över 20 talare. Tre dagar. Ett övergripande och mycket angeläget ämne: Hur gör nordisk public service bästa möjliga innehåll för sin yngsta målgrupp, 0-12-åringarna?

Premisserna för festivalen Nordic Kids Media är lika tydliga som talande. För att få gehör hos de yngsta användarna av public service – och i förlängningen deras föräldrar – så ska mediebolagen samlas, inspireras och lära av varandra.


Röd tråd av nordiskt innehåll

En medievärld i snabb förändring påverkar också i hög grad innehållet för barn, och det är en spännande utveckling, säger Helene Mohlin från bolaget Mint, som producerar festivalen. Bakom evenemanget står alla de tre svenska public service-bolagen, samt NRK, DR och Yle. Det stöds också av Malmö Stad och Nordisk Film och TV Fond.

”Tiden både inspirerar och utmanar. Samtidigt som mycket är tillgängligt via det digitala, så behöver vi öka vår kunskap och lära av varandra utifrån erfarenhet och profession”, säger hon.

Även om evenemanget riktar sig till nordiska innehållsproducenter och kreatörer, så kantas programmet även av internationella talare. Det är förstås ett medvetet drag.

”Det nordiska går som en röd tråd genom festivalen, och vi lyfter fram det nordiska som en del i det internationella. Därför har vi även en del internationella talare och gäster”, säger Helene Mohlin.


Innehållet upplever ett ökat intresse

Det är innehållet som står i fokus, precis som tidigare år då Nordic Kids Media ordnats.

”Vi har sett ett ökat behov och intresse för just innehåll. Många aktörer vill utveckla content och som alltid finns det ett stort behov för goda berättelser. Och där vi står i dag så måste vi hitta nya och kreativa samarbetsformer”, säger Mohlin.

Ännu ett faktum som visar på innehållsfokuset: Många medieevenemang tar deltagarna in i djupa analyser kring hur de överhuvudtaget ska nå målgruppen, när allt fler onlinetjänster slåss om användarnas uppmärksamhet. Men Nordic Kids väljer en annan väg – här är frågan: ”Vad vill vi berätta?

De nordiska public service-bolagen satsar stort på innehållet för de yngsta, och det här har också gett eko i omvärlden. Helene Mohlin konstaterar att vi i Norden också har en jämförelsevis liberal syn på vad som är okej att berätta för barn, och vilka ämnen som går att ta upp i innehållet.

En sak är att flera nordiska produktioner vunnit internationella priser. Sedan hjälper ju framgångsrika serier som SKAM till att öka intresset för det nordiska”, säger hon.
 


Helene Mohlin från arrangören Mint AB.


Var, hur och för vem?

Festivaldagarna är indelade enligt tre huvudsakliga frågeord. Onsdagen koncentrerar sig på var historierna berättas. Torsdagen tar tag i hur man berättar. Fredagen undrar vem det är som tittar och lyssnar.

Helene Mohlin hoppas att deltagarna kan packa med sig en hel del ny kunskap för hemresan.

”Vi hoppas på synergieffekter av att möta ljud och bild, att det blir många möten mellan olika producenter och kreatörer från olika media.  Årets deltagare arbetar i både likadana och väldigt varierande branscher. Jag tror också att deltagarna kan bli lite överraskade, och få perspektiv och lyfta blicken, och förhoppningsvis fortsätta diskussionerna efter festivalen”, säger hon.

Själv har Mohlin ett par programpunkter som hon absolut inte tänker missa:

  • Jan Nåls: ”Why is empathy more important than ever?”
  • Keld Reinicke: ”Should public service provide the same content as the commercial channels?” 

“Och Scott Mccloud! Det blir en visuell show. Sedan har vi en hel del Afternoon sessions, där det ges möjlighet till samtal, vi har hela 13 olika ämnen att välja mellan!”

Nordic Kids Media ordnas i Malmö den 11-13 september. Hela programmet hittar du här.

Nordic Kids Media-festivalen premierar tre projekt i tre kategorier under en ceremoni den 12 september.

Best storytellingNominerade:Skyldig – DR Ultra 
Arkeologens dotter – UR 
ZombieLars – Tordenfilm 
Tonje i Glimmerdalen – Sveriges Radio

Innovation AwardNominerade:Tripp, Trapp, Träd – UR 
Ramasjang Redder Verden – DR Ramasjang 
Bebispodden – Sveriges Radio 
Temauke Overgrep – NRK Super

Inclusion AwardNominerade:ZombieLars – Tordenfilm 
Lik meg – NRK Super 
Barnen möter partiledarna – Sveriges Radio 
Svansen i kläm – SVT Barn