Utvandrade invandrare

Programmet presenterar invandrare som återvänt till sitt gamla hemland och tagit med sig något de lärt sig i Norden för att använda det då de är tillbaka vid sina rötter. Ofta är det problemfallen som uppmärksammas, men nu får de positiva berättelserna utrymme.

Kristian Martikainen

Utvandrade invandrare (arbetsnamn) är ett projekt av Svenska Yle och frilans – journalisten Wali Hashi. Serien visar en dold sida av invandringen genom att porträttera flyktingar och invandrare som kommit till Finland och Skandinavien, men numera flyttat tillbaka till sina gamla hemländer. Med sig i bagaget har de allt det som det nordiska samhället gett dem.

Programmet visar i 8 x 30 minuter hur invandringspolitiken de nordiska län – derna driver har effekter på överraskande håll i världen, långt borta från Norden. Och i ett långt perspektiv.

Faktabeställarna tilldelade i april 2014 Utvandrade invandrare 10 000 euro i decentralt utvecklingsstöd från Nordvisionsfonden. Efter återpitchen i oktober samma år gick DR och SVT in som samproducenter och programmet intresserade också RÛV.

”Det överraskade mig stort hur positiv respons projektet om utvandrade in – vandrare fick från alla de nordiska public service-bolagen”, berättar Wali Hashi.

Stolt över nordisk identitet

Journalisten Wali Hashi, som står bakom idén, berättar att det är fråga om ett både spännande och konstruktivt program:

”Utvandrade invandrare är intressant för nordiska invandrare, den stora majoriteten av befolkningen, unga och vuxna.”

Dokumentärserien belyser nyttan av utbildningen, språkkunskaperna och livserfarenheten invandrarna samlat på sig i Norden, då de återvänder hem till sina fäderneländer. Den nordiska demokratin, det politiska systemet och jämlik – heten står som förebilder.

”Utvandrade invandrare visar tittarna att världen sist och slutligen inte är så stor som man tror och att de nordiska influenserna är överraskande starka. Fastän du har en annan hudfärg, avvikande bakgrund eller religion, så kan du samtidigt vara en nordbo och stolt över din nordiska identitet”, säger Wali Hashi.

Wali Hashi kom själv som 17-åring till Finland från Somalien.

”I Finland har jag lärt mig vad lojalitet betyder, om mänskliga rättigheter och att man kan påverka”, berättar Wali Hashi, som bott i Finland i nästan 30 år.

Gagnar 500 barn med utvecklingsstörning

I varje avsnitt följer programmet med en utvandrad invandrare från Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Några personer vi kommer att få se är Anetta och Mohamed Osman Jawahiri.

Professor Mohamed Osman Jawahiri tvingades år 1991 fly undan inbördes – kriget i Somalia. Den före detta ministern beviljades asyl i Norge. I Norge både studerade och undervisade han på universitetsnivå. 2008 återvände Mohamed Osman Jawahiri till Somalia för att återuppbygga det politiska systemet i landet.

”2012, i det första valet på tjugo år, ställde han upp som kandidat för tal – mansposten i parlamentet. Parlamentet sammanträdde den 28 augusti 2012 och professorn och den före detta ministern hade fyra motkandidater som alla tjänstgjort som ministrar under övergångsfasen. Mohamed Osman Jawahiri fick 119 röster och valdes med klar majoritet till parlamentets talman”, säger Wali Hashi.

Wali Hashi avslöjar att berättelsen om Anetta är en av de nyare, men otroligt spännande.

”Anetta är en 48-årig kvinna från Tanzania, som adopterades i tre års ålder till Sverige, eftersom hennes biologiska föräldrar inte klarade av att ta hand om henne. Anettas svenska mor hämtade flickan till Sverige 1969 och 2003 åter – vände hon till Tanzania. I Tanzania grundade Anetta 2004 landets första skola för utvecklingsstörda. Cirka 500 barn med utvecklingsstörning gagnas numera av Anettas initiativ.”

I Sverige lärde sig Anetta att det går att undervisa och utbilda personer med utvecklingsstörningar.

”Om jag inte hade den svenska mentaliteten, så skulle jag inte ens ha tänkt mig att grunda en skola för utvecklingsstörda”, berättar Anetta.

Utvandrade invandrare produceras under hela 2015 och leveransen sker under det första kvartalet i 2016. Produktionsplanen innehåller, förutom resedagarna, minst 80 inspelningsdagar i elva länder.