Uppfyll dina tittarlöften – en av många lärdomar under Social Media Academy

Nordvisions årliga akademi för public service-bolagens some-experter var laddad med inspiration och samarbete. Workshop-delen bjöd på en utmaning ur arbetsvardagen: Hur skapar man engagerande innehåll kring en av bolagens alla stora dramasatsningar?

Iz Harris videobloggar öppet och ärligt, och har på så sätt samlat tiotusentals följare. I sin föreläsning betonade hon vikten av att alltid hålla löftet till tittarna – leverera det du lovar!

Årets akademi, som hölls i Sveriges Radios lokaler med SVT som värdbolag, inleddes med uppriktiga genomgångar av några mindre lyckade satsningar på sociala medier.

Feffe Kaufmann, som bland annat jobbat med SVT:s uppmärksammade satirprogram ”Svenska Nyheter”, visade på vikten av att inte publicera innehåll utanför dess kontext. Svenska Yles Lina Raunio pekade på liknande problem när hennes bolag skulle marknadsföra en ny talkshow. Markus Thonhaugen från NRK delade i sin tur med sig av ett par ”worst practices” om videor på Facebook.


Inspiration från USA

På tal om Facebook – Ulrika Thimmig, bolagets Partner solutions manager för den nordiska marknaden, var en av de inbjudna talarna. Hon gav en genomgång av såväl funktionerna i bolagets CrowdTangle, som mer avancerade användartrick i Instagram stories.

Evenemangets riktigt långväga gäster var amerikanska Iz och Johnny Harris. Iz är känd Youtube-profil med tiotusentals följare, och videobloggar om allt från resor till mental hälsa och hur det är att vara förälder till ett autistiskt barn.

Johnny i sin tur är känd journalist på Vox, och har skapat en stor följarskara med sina talande utrikesreportage i ”Vox Borders”.

”Jag tycker att Iz var fantastisk, jag skriver under allt hon sa. Jag tror att man kan använda sig av mycket av det hon sa också i ett public service-sammanhang”, säger tidigare nämnda Lina Raunio.
 


Workshop-arbetet i full gång i SVT:s lokaler i Stockholm.


Lärorik och krävande workshop

Förutom inspiration från inbjudna föreläsare handlade akademin också om konkret samarbete.

En betydande del av tiden lades på att i grupper fundera kring hur de nordiska public service-bolagens sociala medier-redaktörer kunde skapa innehåll kring det betydande samarbetet med stora dramaproduktioner.

Efter timmar av funderande, brainstorm-sessioner och en och annan het debatt, kunde deltagarna senare presentera tretton varierande idéer för hur följarna i de digitala kanalerna ska engageras av kommande nordiska dramaserier.

Allt från kurerade Spotify-listor till filosofiska frågor om död och vänskap dök upp.


Gemensamma intressen förenar

Hanna Larsson, kommunikationsansvarig för sociala medier på SVT, är glad över akademins kunskapsutbyte, och hoppas bland annat på mer lärorika worst case-presentationer framöver.

“Vi ligger långt fram i Norden vad gäller digitala beteenden, så vi har ofta mer att lära av varandra än vi kan få oss till livs på mer kommersiella konferenser. Vi har också gemensamma intressen gentemot plattformarna för sociala medier, och liknande problemställningar kring exempelvis vikande broadcastsiffror, målgruppsrelationer och rättigheter”, säger hon.


Facebooks Ulrika Thimmig pekade på vad bolaget har att erbjuda de nordiska mediehusen.


NRK:s Markus Thonhaugen bjöd på uppriktiga exempel på ”worst practise” – när saker inte gått som det var tänkt.


Workshop-grupperna diskuterade intensivt och delade erfarenheter. Därtill uppkom garanterat en och annan ny vänskap.


Grupperna skissade och förberedde presentationer kring dagens workshop-tema: Hur skapar vi synligt och engagerande innehåll kring de nordiska public service-bolagens stora dramaproduktioner?


Johnny Harris är känd för sina utrikesreportage för Vox Borders. Under tre inspirerande timmar berättade han om sina erfarenheter kring allt från crowdsourcing till redigering av effektiva webbvideor.

De inbjudna talarna gav gott om plats till frågor från publiken – och det var en möjlighet som många tog vara på.


Iz Harris har fått vänja sig vid att se sig själv på nätet. Det kan vara en lång tillvänjningsprocess även för den mest erfarna.Publiken följer med händelserna på scenen under Social Media Academy.

Några punkter från Iz och Johnny Harris
 
 • ”Show don’t tell.” Hitta ett visuellt sätt att berätta. Fråga alltid dig själv om det kunde finnas ett sätt att visa det du vill berätta, snarare än att bara säga det.
   
 • Ditt ansikte ska inte vara synligt hela tiden i videorna. Tittarna kommer kanske till vårt innehåll för att höra om ett land vi rest till, eller om mat – inte för att se mitt ansikte.
   
 • Sätt det bästa i början av videon – skapa ”visuella hookar”. Det gäller också podcaster!
   
 • Presentera ditt tittarlöfte i början av din video – och tillbringa sedan resten av videon med att uppfylla detta.
   
 • Respektera din tittares tid.