Ungformat vidare till pitch i Berlin

Rekordmånga bidrag lämnades in till ungformatkonkurrensen. Av de 43 kandidaterna är fem klara för pitch.

Av Kristian Martikainen

De fem förslag till ungformat som gick vidare från ungformatkonkurrensens första skede är utvalda. Av bidragen är tre från NRK och ett från både DR och UR. Två av NRK-idéerna kommer från de externa produktionsbolagen Anti TV och Mastiff.

Inom den utsatta tiden kom det in 43 olika bidrag till formatkonkurrensen. Produktionsteam från både externa och Nordvisionsbolag i alla fem länder skickade in sina formatidéer i hopp om att få utvecklingspengar.

De som kommit vidare genom den första gallringen har nu några veckor på sig för att slipa sina presentationer. Under 10 minuter gäller det sedan för var och en att sälja sin formatidé för ungbeställarna för att just den egna idén skall belönas med 25.000 EUR i utvecklingsmedel. Pitchtillfället infaller den 15.9 i Berlin i samband med European Youth Channel meeting.

Det vinnande bidraget skall ompitchas om ett halvt år. Vid pitchen under våren 2015 skall formatet vara klart för produktion så att beställarna för de respektive bolagen kan ta ställning till det.

Glöm inte, du kan fortfarande tävla om 25.000 EUR i utvecklingsstöd inom faktagenren. Tidsfristen löper ut den 21 september.

 

Relaterat:

Vinn 25.000 EUR för bästa faktaformat-idé!