=Ungdom – en dokumentarserie om ungdom laget av ungdom

Oppmerksomheten til de unge, det er det alle tv- og nettkanaler ønsker å få i en tid der medievanene i befolkningen er i stor forandring. Alle vil være forut for sin tid, alle vil være relevante for fremtiden. =Ungdom er en ny dokumentarserie som også kjemper om denne oppmerksomheten. Det gjøres ved å la de unge få kontroll. For hva skjer dersom 17-åringer slippes løs med kamera uten voksne tilstede under opptak? Denne metoden testes ut for første gang hos NRK.

Av Anne Ardem og Hanna Seferowicz, NRK

NRK Østlandssendingen fikk en bestilling fra NRK om å lage en dokumentarserie for ungdom i alderen 16-20. Vi så med en gang en utfordring. Målgruppen vi ønsket å lage et program for var langt unna programskaperne våre i alder.

Dagens 16-åringer er i motsetning til oss voksne født med en mobiltelefon i hånden og har et mye mer uanstrengt forhold til teknologi enn tidligere generasjoner. De filmer, redigerer sine egne ting, har kanskje en youtube-kanal, de blogger og har konti på ulike sosiale medier-plattformer. Men det viktigste er at de er mye bedre i stand til å komme tett på jevnaldrende og vurdere hva som relevant og kult.
Vi kontaktet derfor Elvebakken, en stor videregående skole i nabolaget med en svært aktiv medialinje og spurte om de var interessert i et samarbeid. Det var de.

En del av skolegangen
Høsten 2016 holdt vi et informasjonsmøte på skolen, og etter en opptaksprøve satt vi med 11 medieelever i alderen 16-18 år.  Vi gjorde en avtale med skolen om at filmingen skulle være en del av rammetimeantallet, elevene involvert i prosjektet blir vurdert og dette er en del av deres skolegang. Senere samme høst avholdt vi en rekke todagers workshops med elevene, hvor de lærte fotografi, etikk, dokumentar som sjanger etc. NRK jobbet parallelt med casten til serien, og i februar 2017 var den klar. Vi satte opp fem tomannsteam. Hvert team har sin hovedperson som de har i oppdrag å følge.

Urban flerkulturell ungdom fra hovedstaden

Ambisjonene er å lage noe som er nært, ekte og relevant. Vi vil bak fasadene til de perfekte ungdomslivene som man ofte blir presentert for i sosiale medier. Serien =Ungdom har fem hovedpersoner som alle går på samme ungdomsklubb i Oslo sentrum. Casten representerer urban flerkulturell ungdom fra hovedstaden. De er i samme alder som målgruppen og har hver sine utfordringer og drømmer. 

Detaljstyring gir dårligere opptak

Opptakene startet 28.februar, og avsluttes i sommer. I NRK er det en regissør og en fotograf/lærer på heltid som holder styr på teamene, gir tilbakemeldinger og ser på filmet materiale. NRK sitter med ansvaret for historiefortellingen og gir oppdrag hver uke til teamene. Hver uke har vi redaksjonsmøte på skolen hvor ulike utfordringer blir diskutert, og ofte er det etiske dilemmaer som får mest oppmerksomhet. Målet er hele tiden å få unike opptak som ingen “voksne” ville ha klart å få. Det har vi allerede mange eksempler på. Så tester vi ut hele tiden hvor mye kontroll vi må ha, og hvor mye vi kan overlate til de unge videojournalistene sine vurderinger. Det vi har erfart foreløpig er at for mye detaljstyring gjør opptakene dårligere, men det er hele tiden en balansegang. 

Hva skjer videre?

Materialet skal redigeres høsten 2017. Hva det skal bli og hvordan publiseres må vi ta stilling til etter å ha analysert hele materialet. Hvilken rolle elevene skal ha i postproduksjon vet vi ikke helt ennå, men både som fokusgrupper/ulike vurderinger samt ikke minst deling av stoffet på sosial medier er aktuelt. Vi har gjort mange erfaringer, og snakker allerede nå om å gjøre det på nytt med en annen rammehistorie. Dette gjør vi fordi vi tror dette kan være en arbeidsmetodikk som gir oss en unik tilgang og noe helt annet enn ved tradisjonelle produksjoner.