Tweens – mellem spil og sociale medier

”Kids grow older younger” er blevet et mantra i den offentlige debat. Medierne og især de sociale medier er blevet udråbt som medskyldige i den udvikling. En ny undersøgelse viser imidlertid, at meget få børn i aldersgruppen 7-12 år er aktive på sociale medier, de ældste piger undtaget, samt at det er via spil, at interessen for sociale medier vækkes.

Af Tina Skov Gretlund og Lene Heiselberg, DR Medieforskning

Blandt de 7-12-årige er der store forskelle på interesser, præferencer samt på mediernes funktion. Der er et stort spænd mellem de 7-årige, som især interesserer sig for at lege med Beyblades og Barbie, og de 12-årige som hellere vil på café- og shoppingtur med vennerne.

Undersøgelsen, som TNS Gallup og DR Medieforskning i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge har udført i efteråret 2013, viser, at der er stor forskel på piger og drenges brug af og tilgang til de sociale medier. Dette ses især på den udvikling børnene gennemgår fra ikke at være interesserede i sociale medier til at ende som storforbrugere.

Pigernes vej fra spil til sociale medier:

7-8-årige piger
De yngste pigers spilvaner handler udelukkende om selve spillet, og der er ikke væsentlig social interaktion forbundet med den måde disse piger spiller på. Pigerne har avatars, der er figurer i en virtuel verden, som de vælger at udforme i deres eget billede, og mange populære spil fokuserer på, at man skal yde omsorg for sin avatar. Det er ofte det følelsesmæssige, der er i centrum, og det er også det følelsesmæssige aspekt der prikkes til, når pigerne får reminders fra deres spil. Som en pige udtrykker det: ”Husk at give din hest mad, ellers dør den.” De mest udbredte spil hos denne del af målgruppen er MovieStarPlanet, Littlest Pet Shop, goSupermodel, Hay Day og til dels Minecraft.

8-9-årige piger
De 8-9-årige piger spiller de samme spil, som de gjorde i 7-8-årsalderen, men måden de spiller på, har ændret sig. De spiller ikke længere udelukkende for spillets skyld, og den sociale interaktion med andre påbegyndes. Man kan betragte denne udvikling, som første skridt mod de sociale medier. Pigerne i 8-9-årsalderen bruger endnu ikke de mere kendte sociale mediebrands, men den måde de mødes på i spillene, minder mere om at være på sociale medier, end det minder om at spille. Spillet træder således i baggrunden, og spillet bliver en platform, hvor man mødes og taler med sine nære venner.

9-10-årige piger
Pigerne i 9-10-årsalderen spiller stadig, og spillene udgør en vigtig rolle i forhold til det sociale liv. I denne periode begynder pigerne også at få deres første profil på de mere kendte sociale medier. De har typisk deres debut på Instagram, og flere nævner også Snapchat som et socialt medie, de bruger. Det er typisk humoristisk indhold, der appellerer og trækker dem ind for at prøve Instagram, Snapchat eller Vine, hvor en pige f.eks. optog små videoer af sin kat. Nogle får allerede på dette alderstrin en Facebook-profil, men det er ikke noget, der bruges specielt aktivt, og typisk er det forældrene, der styrer, hvem de får lov til at være venner med. Et andet eksempel på den første brug af Facebook er, at skoleklassen har en gruppe, hvor de kan skrive fællesinformationer.

11-12-årige piger
På dette alderstrin er mange piger i fuld gang med at bruge de sociale medier, og de har bevæget sig væk fra de spil, de før har brugt som socialt redskab. I denne aldersgruppe er pigerne typisk på flere forskellige sociale medier. Instagram er utvetydigt det mest populære sociale medie, og ifølge TNS Gallup Børne Index besøger 44 % af de 11-12-årige piger Instagram dagligt eller næsten dagligt. Instagram tiltaler målgruppen, fordi de kommunikerer med billeder og video i stedet for skriftsprog. Mange af pigerne har en Facebook-profil, og 38 % siger, at de tjekker Facebook dagligt eller næsten dagligt. Der er dog også eksempler på, at forældrene modsætter sig og kræver, at barnet venter til det fylder 13 år, som er Facebooks officielle aldersgrænse. En af de vigtige årsager til at pigerne er så aktive på de sociale medier er, at over halvdelen har deres egen smartphone, og dermed er der mulighed for at tjekke opdateringer på de sociale medier konstant.

Drengenes vej fra spil til sociale medier

7-8-årige drenge
De yngste drenge er opslugte af at spille. De spiller udelukkende for spillets skyld og er meget engagerede i at forbedre deres færdigheder og stige i levels i spillet. I klasseværelset taler de om, hvor langt de er nået i de forskellige spil, og det er forbundet med høj status at være nået langt i et spil. De mest udbredte spil er Minecraft, Clash of Clans og beslægtede krigs- og strategispil. Der er ofte chatfunktioner i disse spil som drengene dog ikke benytter. De kender de sociale medier af navn, men har ingen overvejelser om at være aktive.

9-10-årige drenge
Drengene er stadig mest optagede af selve spillet, men det er også i denne alder at drengene begynder at kommunikere med hinanden, mens de spiller. Kommunikationen handler udelukkende om det spil, de er i gang med, og derved adskiller den sig markant fra pigernes interaktion med hinanden i denne alder. Kommunikationen mellem drengene kan foregå på flere forskellige måder. Ofte sidder drenge sammen og spiller, men det er også udbredt, at de kommunikerer med hinanden på Skype eller i forskellige chatfunktioner. Flere drenge giver udtryk for, at det er vigtigt, at de kan komme på nettet netop for at kunne ”tale” med hinanden, samtidig med de spiller, og kommunikationen opleves som merværdi. Enkelte drenge i denne aldersgruppe er på sociale medier, men det er kun for at kunne spille de spil, som er tilgængelige der, f.eks. Minion Rush. For denne aldersgruppe bliver de sociale medier altså ikke brugt udelukkende i sociale sammenhænge, og drengene stræber endnu ikke efter at få en profil på de sociale medier.

10-12-årige drenge

Drengene i denne alder spiller fortsat meget, og det er stadigvæk spillene, der fylder mest. De gør mange ting samtidig: Spiller, er på Skype, chatter, og alt sammen med det ene klare formål at blive bedre til at spille spillet. Nogle af de ældste drenge begynder at chatte om ting, der ikke har med spillet at gøre, men det har stadig en praktisk dimension mere end en social dimension, f.eks. ”Kan du hænge ud?”  

Det er også i 10-11-årsalderen, at nogle begynder at få en profil på nogle sociale medier. Enkelte nævner Instagram, som det sociale medie de bruger mest tid på. Brugen af sociale medier er lige startet, og flere opretter en profil, fordi andre i klassen har en. De sender billeder og små tekster og er inde for at tjekke og ”like” cirka en gang om dagen. Ifølge TNS Gallup Børne Index 2013 er 9 % af de 10-12-årige drenge på Instagram dagligt eller næsten dagligt. Nogle har en Facebook-profil, men det er fortsat mere af navn end af gavn, da de ikke aktivt bruger deres profil som et socialt medie. I aldersgruppen siger 25 %, at de besøger Facebook dagligt eller næsten dagligt. Enkelte af de større drenge begynder at glæde sig til at få en Facebook-profil, så de kan ”føre rigtige samtaler”.

Pigerne er et skridt foran

Som i mange andre områder af udviklingen er pigerne også inden for sociale medier et skridt foran drengene. I forhold til de sociale medier er det måske endnu tydeligere, fordi det netop er det sociale, som er motoren for at bruge sociale medier, og det har piger i højere grad end drenge interesse for. Desuden er det et velkendt faktum, at piger tidligere end drenge bliver habile brugere af skriftsproget, og det har utvivlsomt en betydning for interessen i Facebook. Fælles for både drenge og piger er dog, at det er spillene der leder dem hen til de sociale medier, om end vejen er forskellig for piger og drenge. Selv om mange hævder, at ”kids grow older younger”, så viser denne undersøgelse, at interessen for selve spillet er meget mere dominerende i denne aldersgruppe end f.eks. interessen for selviscenesættelse på de sociale medier. Og dermed er leg en meget dominerende faktor i målgruppens omgang med digitale medier.

 

Om undersøgelsen:

Kvalitative interviews, observation og online community med 24 børn i alderen 7-12 år bosiddende på Sjælland og i Storkøbenhavn. Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup og DR Medieforskning for Medierådet for Børn og Unge og DR Medier i oktober 2013. Artiklens supplerende kvantitative resultater er fra TNS Gallup Børne Index 2013.