TV-køkken på hjul klarer praksistjek

SVT’s rullende køkken fik både rosende ord og udviklingsstøtte ved faktapitchen for et halvt år siden. Nu har den umiddelbart gode idé gennemgået et realitetstjek, og ideen med at sende et rullende tv-køkken ud af landet og over de nordiske grænser lever fortsat.

Af Ib Keld Jensen

Ideen er forholdsvis enkel. Man bygger en bil om til et rullende tv-køkken, kører ud af landet og sender madprogrammer fra skiftende lokale destinationer med skiftende faste kokke. Det var overordnet set den idé SVT præsenterede for Nordvisions bestillere for et halvt år siden.

Nu har Det rullende køkken været udsat for en nærmere granskning.

“Vi præsenterede en idé og havde en vision, som vi syntes lød lidt cool, men vi havde jo ikke testet om det fungerede i praksis,” fortæller tv-udvikler Paula Hultén fra SVT Malmø.

Siden har erfarne tv-folk foretaget en minutiøs gennemgang af konceptet, hvor blandt andet en erfaren tv-kok gav sine input.

Et væsentligt element er produktionsflowet. Tanken er, at  man skal kunne optage tre programmer om dagen, fem dage om ugen, på to forskellige lokationer. Og det kan godt lade sig gøre rent logistisk også for kokken i køkkenet, har gennemgangen vist.

Redigering på laptop

En af overvejelserne har været om det rullende køkken skulle rumme alle produktionsfaciliteter også for tv-produktionen.

“Og den idé var vi længe optaget af, men vi endte med, at det ville være mere hensigtsmæssigt at have en følgebil, hvor vi kan foretage redigeringen,” fortæller Paula Hultén.

Selve grovredigeringen kan foregå på en almindelig laptop, så det tager ikke meget plads.

En af overvejelserne har været om, produktionskvaliteten kan blive tilstrækkelig høj med et mobilt køkken, så det har også været testet.

“Og det viser sig at det bliver godt rent billedmæssigt selvom det er faste kameraer,” siger Paula Hultén.

Netop produktionskvaliteten er væsentlig for Anniken Næss, der er chefbestiller for NRK:

“Ideen er god, men det er et spørgsmål om kvaliteten er høj nok til primetime-tv.”

Anniken Næss peger desuden på, at hun gerne ser, at de steder det rullende køkken besøger, får en større plads.

“Det er vigtigt at få bragt den lokale madkultur ind, og også gerne lokale kokke,” siger hun, men tilføjer, at NRK i første omgang forholder sig afventende, indtil SVT har truffet beslutning om det videre forløb.

Mere metode end indholdsformat

At det mobile køkken kan køre over grænsen til andre Nordvisions-lande er ifølge Paula Hultén væsentligt for startomkostningerne ved konceptet, hvor især indretningen af det rullende tv-køkken vejer tungt.

“Man kan vælge at betragte det rullende køkken mere som en produktionsmetode end et indholdsformat,” siger Paula Hultén og understreger dermed, at det er op til det enkelte land om man vil følge det koncept svenskerne lander på, eller om man vil udvikle sit eget koncept og blot betjene sig af det mobile køkken.

I første omgang er det op til de svenske faktabestillere om man vil sende det rullende køkken i produktion. Formentlig først derefter vil andre bestillere af gøre om de er med på vognen.