TV-avgiften ersätts med medieavgift i Finland

YLE skal i framtiden finansieras genom en medievgift. Det är förslaget från så kallade Lintilä-arbetsgruppen.

YLEs framdrift ska i framtiden finansieras med en medieavgift som inte är bunden till en television eller någon annan apparat. I stället ska alla hushåll betala den nya medieavgiften, föreslår den så kallade Lintilä-arbetsgruppen i Finland.

Arbetsgruppen har letts av Centerpartiets Mika Lintilä och den överlämnade i dag sitt förslag till Finlands kommunikationsminister Suvi Lindén.

Fler måste betala

Den nuvarande tv-avgiften betalas av alla som har en tv-apparat. Det nya förslaget innebär att betalningsbasen breddas och att det alltså är fler som måste betala. I gengäld blir den nya medieavgiften lägre än tv-avgiften, eller ungefär 175 euro per år. I dag är TV-avgiften 225 euro eller lite mer om den betalas i flere rater. 

Små företag slipper betala

Små företag behöver inte betala någon medieavgift medan företag med en omsättning på över 400.000 euro ska betala tre medieavgifter. Staten och kommunerna betalar inte medieavgift utom för företag de äger med omsättning över 400.000 euro.

Läs mera: http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=156524