Tre bidrag premierade i formattävlingen

Sammanlagt tre bidrag premierades i tävlingen om ett nytt nordiskt faktaformat. Faktabeställarna var imponerade av den höga nivån på bidragen och beslöt själv skjuta en del ordinarie utvecklingsmedel till prispotten.

Beställarna bedömer att det fanns många bra bidrag i tävlingen, där de sju bästa pitchades vid faktapitchen i Malmö. Tre av dem premieras nu också med decentraliserat utvecklingsstöd för sitt format.

De premierade är:

  • 150.000 DKK ges till Överlevaren (SVT)
  • 100.000 DKK ges till Design dit eftermæle (DR)
  • 50.000 DKK ges till Brevet hem (SVT)

Projekten kommer återpitchas vid nästa faktapitch i Norge i april 2013.