Touch screen natives – medierevolutionen er sket blandt 3-6-årige

Nordvisionsfonden tildelte i foråret 2013 de fire nordiske medieforskningsafdelinger 15.000 Euro til et forskningsprojekt om de 3-6-åriges hverdag og mediebrug. Denne bevilling gjorde det muligt at samarbejde i et større nordisk forskningsprojekt, hvilket længe har været et stort ønske.

Af: Tina Skov Gretlund og Lene Heiselberg, DR Medieforskning

De officielle tv-målinger i både Sverige, Norge, Finland og Danmark har vist et fald i tiden de 3-6-årige bruger på at se flow-tv, og samtidig var vi vidner til en stigning i penetrationen af smartphones og tablets. Derfor var det vores hypotese, at de fleste børn i alderen 3-6 år er flittige brugere af disse enheder.

Undersøgelsen bestod af 20 kvalitative observationer i hjem med børn i alderen 3-6 primært gennemført i Finland og Danmark. Desuden gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse med mere end 2.000 forældre til 3-6-årige på tværs af de fire deltagende nordiske lande.

De tre vigtigste læringer fra undersøgelsen er:
1) I Norge, Sverige og Danmark er medierevolutionen sket blandt 3-6-årige, hvilket vil sige, at førskolebørnene betragter tablet og tv som værende lige vigtige. I Finland er tablet endnu ikke så udbredt, så derfor er historien en lidt anden.

2) Tablet er en meget afholdt enhed, fordi børnene har let ved at navigere, og gør det intuitivt, og hvis alt går galt, så har de ’the magic button’. Endvidere er forældrene ikke bekymrede over at lade børnene låne en tablet, fordi de ikke kan ødelægge noget, lige som de f.eks. kan når de låner den bærbare computer med mails og arbejdsdokumenter eller smartphonen, hvor de kan slette sms’er, mails eller utilsigtet ringe op til en i adressebogen.

3) Forældrene i de nordiske lande har et meget rosenrødt syn på en tablet. De oplever, at deres tablet er en god måde at lege og lære på for børnene. Den eneste bekymring er, at de nødigt vil have at børnene bliver for stillesidende og socialt isolerede. Derfor ligger det forældrene meget på sinde, at der er balance mellem fysisk aktivitet og leg på tablet.

I undersøgelsen er der selvfølgelig langt flere detaljer både på nordisk plan og landespecifikt. Er du ansat i YLE, NRK, SVT eller DR er du meget velkommen til at kontakte en lokal medieforsker og høre om de mere specifikke aspekter


Fakta:

Norge: 89 % af forældre med 3-6-årige har tablet i hjemmet
Danmark: 88 % af forældre med 3-6-årige har tablet i hjemmet
Sverige: 78 % af forældre med 3-6-årige har tablet i hjemmet
Finland: 59 % af forældre med 3-6-årige har tablet i hjemme

Projektet blev gemmenført i perioden september 2013 til marts 2014 af medieforskere fra YLE, SVT, NRK og DR.

For yderligere oplysninger kontakt:
YLE: Susanna Snell, Hanna-Mari Kuhanen
SVT: Mikael Sterner
NRK: Iacob Prebensen
DR: Tina Gretlund, Lene Heiselberg.