Testande, lärande och delande

I Sverige är 70 % av internetanvändarna också Facebook-användare och nära hälften använder plattformen varje dag. Förhållandena är liknande i alla nordiska länder och sociala medier har på kort tid blivit en viktig spridare av digitalt innehåll för mediebolag. För att dela erfarenheter och lära oss av andra så samlade vi 60 av nordens bästa sociala medier-redaktörer under två dagar i Oslo.

Av Johan Widerholm, utvecklingschef SVT Malmö

Berättandet i sociala medier skiljer sig på många sätt från de kanaler vi traditionellt verkat i och vi ville särskilt belysa hur vi anpassar vårt berättande till respektive plattforms funktioner och publikens behov i dem. Idén till konferensen kom från de sociala medier-chefer som setts under två års tid inom Nordvision och alla nordiska länder var representerade. Dessutom streamades konferensen live.

För att ta vara på all expertis som fanns i rummet så bad vi varje bolag att presentera ett antal best practise (och i något fall ”worst practise”) vilket dessutom ledde till nya samarbeten mellan liknande projekt. När vi samlar en grupp experter så här blir behovet av att dela tankar tydligt. Många saknar bollplank i sin vardag och man står inför liknande utmaningar.

Hög medelnivå gör att viralerna kommer förr eller senare

Våra gäster, Dhiya Kuriakaite och Alyssa Kurzman från NowThis i New York, betonade vikten av att hålla en hög medelnivå på sitt innehåll, då kommer viralerna förr eller senare. NowThis distribuerar sitt innehåll enbart via sociala medier. Idag postar de över 60 inlägg om dagen och de är aldrig rädda för att ge spoilers, utan tvärtom berättar de om historiens höjdpunkt flera gånger; i inläggstexten, i början av videon och i slutet.

YouTube: Frågor du bör ställa dig innan du publicerar

Sociala medier har som sagt blivit en viktig distributör av rörlig bild och därför var YouTube inbjudna för att lära känna dem och deras plattform ännu bättre. Joseph Bergan lyfte en del frågeställningar vi bör ställa oss innan vi publicerar, bland annat:

  • Talar något element i videon direkt till tittaren?
  • Kommer videon att hittas via sökmotorer eller relaterat innehåll?
  • Ger innehållet utrymme för att involvera andra youtubers? 

Utvärdering gör konferensen i Malmö ännu bättre

För att lära från andra och bli inspirerad – synpunkt från deltagare.

Att lära från andra och bli inspirerad var den vanligaste anledningen att besöka konferensen och nära 100 % av deltagarna ansåg att konferensen nådde förväntningarna.

Jag saknade speed dating mellan deltagarna! – synpunkt från deltagare

Till nästa konferens, som vi anordnar i Malmö i april, tar jag med mig att deltagarna vill ha tid att lära känna varandra ännu bättre. Jag ser verkligen fram emot att välkomna den här gruppen till Malmö och Media Evolution City, som ligger granne med TV-huset. Temat för träffen beslutas under våren.

I samband med konferensen så träffades också chefsgruppen och vi diskuterade bland annat hur public sevicebolag bör förhålla sig till problematiken som kan uppstå när vi publicerar på plattformar som vi inte själva äger och därmed inte fullt ut kontrollerar. Vi inledde även gemensamma projekt kring nordisk mat, sporthändelser och infografik för sociala medier.

Nätverket inom Nordvision är en bidragande anledning till den starka position de nordiska public service-bolagen idag har i sociala medier. Jag tror att ständigt testande, lärande och delande krävs för att vi ska kunna vara fortsatt relevanta för vår publik även på dessa plattformar. Vi måste vara ledande i och anpassa oss till den föränderliga miljö vi rör oss i online. Då krävs starka nätverk för bolag med liknande förutsättningar!

 

Nordvisions sociala medier-konferens

  • Nordvisionsstöd: 20.000 Euro totalt för fyra gemensamma konferenser som arrangeras halvårsvis.
  • Tema i Oslo: Video Storytelling in Social Media.
  • När och var: 11-12 november, NRK Oslo + livestream
  • Vem: NRK, DR, SVT, YLE, RUV, UR, Nordvision, NowThis Youtube