SVT:s Barnkanalen i ständig förändring under 20 år

I år fyller barnkanalen på SVT 20 år! Safa Safiyari, beställare på SVT barn är mest stolt över att SVT barn lyckas förändra sig hela tiden under de 20 åren. Från program en gång om dagen i SVT1 till egen kanal vidare till online. Och utmaningarna fortsätter.

Malin och Alex, kända ansikten för Barnkanalens unga tittare, firar kanalens 20 första år. Foto: SVT.

Av: Agneta Stefansson

Hösten 2002 samlades alla barnprogram i en kanal för att på så sätt skapa en trygg plats för barnen.

“Förut låg ju barnprogrammen mellan vuxenprogrammen och Rapport i SVT1, vilket gjorde att barnen satt kvar och såg på Rapport. Barnkanalen blev en säker kanal för barnen med ett löfte om att det verkligen var anpassat efter dem”, säger Safa Safiyari, beställare.

Under några år gick programmen parallellt i SVT1.

“Det blev som en läroperiod när vi lärde oss att hantera en hel kanal. Tidigare hade vi ju sänt en timme om dagen. Nu skulle vi sända från klockan sex på morgonen till åtta på kvällen. Det klarade vi genom att göra nya sorters program, att samarbeta i Norden och göra inköp av program. Det tog lång tid att få till kanalen”, säger Safa Safiyari.

Online kräver annorlunda innehåll

Efter tio år med den nya kanalen började arbetet med att förflytta innehållet till online. Då behövdes inte volymen på samma sätt och det krävdes andra sorters program.

“Att TV-kanalen skulle vara en trygg plats gjorde att det kunde bli ett begränsat berättande. När vi gör program online kan vi nischa och gå upp i åldrarna. Program som ‘Strula’ och ‘Klassen’ hade vi inte kunnat göra då. Nu går det att bygga små trygga platser för olika målgrupper”, säger Safa Safiyari som är extra nöjd med hur snabbt de har kunnat förändra sig efter nya behov.

“Jag är mest stolt över att vi har lyckats göra en framgångsrik TV-kanal till en onlinetjänst. Att vi är villiga till förändring utan att tappa vårt grunduppdrag: att erbjuda svenska barn ett bra innehåll och ett mervärde som gör att vi kan bygga ett bra samhälle.”

Safa Safiyari. Foto: Eva Edsjö/SVT.

Jubileet av Sveriges första barnkanal för barn firas med en nostalgifest på SVT Play. Några av programmen lever kvar och har utvecklats. Bolibompa, är ett exempel.

Traditionen Sommarlov som i sommar sänds för trettonde året från Malmö låter barnen interagera genom olika teman varje sommar. Lilla Aktuellt, som förr sände ut ett program varje dag jobbar nu med korta nyhetsprogram på Play och har ständig dialog med barnen via sina sociala medier.

Framgångar är inte eviga, de blir också tråkiga till slut

Trots att konkurrensen om barnens uppmärksamhet har förändrats menar Safa Saiyari att SVT Barn har klarat sig väl genom att följa tittningen noga och genom att lära känna dem de ska göra program för. Detta sker genom intervjuer, enkäter, samtal och utvärdering.

“Youtube är ju den största plattformen om man kollar på räckvidd. Men det är svårt att jämföra sig med Youtube som omfattar hela världen och alla medborgare på jorden. Där går det ju att nischa sig ned till minsta lilla intressegrupp. Vi har ett helt annat uppdrag.”

Nordiskt samarbete avgörande

Det nordiska samarbetet har varit helt avgörande för att lyckas, säger Safa Safiyari som berättar att de nordiska bolagen delar insikter och strategier med varandra och är helt transparenta:

“Vi snor från varandra och det är meningen. Då blir vi smartare.”

Det finns förstås utmaningar för framtiden. Safa Safiyari är noga med att det inte går att slå sig till ro och vara nöjd med det som går bra just nu:

“Framgångar är inte eviga, de blir också tråkiga till slut. Den stora utmaningen för framtiden är att konkurrera videoinnehåll med spel. Jag tror också att sociala mediers påverkan på berättelserna är mycket större än vi tror. Det håller mig vaken om nätterna.”