SVT World kompletterar YLE FST5:s utbud

FST5 kommer sannolikt att bli en blandkanal som även innehåller SVT World från och med hösten 2011. Yle söker en koncession för att sända delar av SVT Worlds program på samma kanalplats som YLE FST5. Yles förvaltningsråd fattade beslut i frågan vid sitt möte den 8.2.

Om statsrådet beviljar en koncession för kanalen så innebär det att delar av SVT World blir tillgängligt i största delen av marknätet och i kabel från och med den 1 september 2011. Sammanlagt omkring 1,7 miljoner eller ca 3,5 miljoner tittare kommer då att fritt kunna se SVT Worlds program. Idag är SVT World en betalkanal i marknätet, kabel, satellit och per ip-tv. Förändringen gäller bara marknätet.

TV-utbyte med långa anor
Det här är en fortsättning på tv-utbytet mellan Finland och Sverige som har väldigt långa anor. Det har legat i bägge länders intresse att språkminoriteterna, dvs. finlandssvenskarna i Finland och de finskspråkiga i Sverige kunnat erbjudas ett rikt tv-utbud på sina respektive modersmål.

“Det här är ett sätt för Yle att visa hur viktigt samarbetet inom Norden och framförallt med SVT är. Flera tittare än hittills får fri tillgång till SVT:s utbud. Samtidigt tryggar vi både SVT Worlds fortsättning i Finland och TV Finlands framtid i Sverige” konstaterar förvaltningsrådets ordförande Kimmo Sasi.

“Yle använder också sitt frekvensutrymme effektivare genom att dela en kanalplats, vilket också ger ett ekonomiskt spar”, säger Sasi.

Enligt det avtal om upphovsrätter som tecknats kan SVT Worlds program distribueras fritt i marknätet i södra Finland och längs kusten. Dessutom kommer SVT World att distribueras i kabelnätet i hela landet.

SVT World-program utanför prime time
Den nya kanalen kommer alltså att vara en blandkanal som består av både FST5:s och SVT Worlds program, det vill säga då FST5 inte sänder sänds istället SVT Worlds program. FST5:s program syns som tidigare i hela landet och den inhemska programvolymen på kanalen kommer inte att minska.

Kanalen kommer att sända stora delar av dygnet, men de finlandssvenska programmen sänds fortfarande på den bästa sändningstiden, textade till finska. SVT World sänds antagligen därmed främst på dagar och nätter.

“Det är för tidigt att säga exakt hur schemat ser ut eftersom vi först nu kan komma igång med den konkreta innehållsplaneringen och schemaplaneringen”, säger Annika Nyberg Frankenhaeuser, direktör på Svenska Yle.

“Ifall planerna förverkligas kan vi från och med hösten erbjuda ett högklassigt svenskspråkigt innehåll under betydligt flera timmar än hittills, och också SVT:s pärlor.”

Mer om nyheten:

Svenska Yles nyheters rapportering