SVT samler alle programforslag ét sted

Efter tre års forberedelser søsætter SVT til påske nyt pitchværktøj for at få overblik over strømmen af programforslag til bolaget. Det skal være slut med, at idéer bliver væk eller havner mellem to stole.

Af Ib Keld Jensen

“Som det er i dag er ekstremt svært at få et overblik”, siger Markus Sterky, og tilføjer efter en kort pause:

“For ikke at sige umuligt”.

Markus Sterky er udbudsstrateg hos SVT og samtidig primus motor bag SVT Pitch, som er et nyt værktøj til programhåndtering. Hans udtalelse understreger behovet for det nye system og vækker givetvis genkendelse hos kolleger i andre bolag.

I en stor organisation med mange aktører er der en indbygget risiko for, at gode programidéer forsvinder eller forsinkes i mængden ofte til stor ærgrelse for forslagsstillerne, der kan have svært ved at få besked om, hvad der sker med forslaget og hvor i systemet, det overhovedet befinder sig. Det kan heller ikke udelukkes, at nogle idéer ender med at slippe igennem, fordi forslagsstillerne er de mest vedholdende.

Men med SVT Pitch kan alle parter se en ende på frustrationerne.

Det nye internetbaserede værktøj skal gøre processen tydeligere og mere transparent fra SVT modtager en idé til der er taget en beslutning., Det gælder både forslag som kommer fra eksterne produktionsselskaber og forslag som skabes internt.

“Om det fører til, at alt går hurtigere er ikke sikkert, men det der definitivt en forhåbning,” konstaterer Markus Sterky.

Kun relevante får adgang

Det nye værktøj sikrer at alle parter får adgang til den samme database, hvor man som forslagsstiller eller beslutningstager hele tiden kan følge med i, hvad der sker med et indsendt forslag. Det sikrer en ny struktur og en arbejdsmetode, som langt hen ad vejen afløser den gængse håndtering, som især bygger på telefonsamtaler og mailudvekslinger.

Markus Sterky anslår at SVT Pitch har være under udvikling i 3-4 år, men ambitionen om et sådant værktøj daterer sig 10 år tilbage og var dengang inspireret af den måde BBC håndtererede udfordringen på.

“Men det blev for omfattende dengang,” siger Markus Sterky, der til gengæld anser det nye system som enkelt og meget brugervenligt at håndtere. Han sammenligner det med at booke flybilletter eller klare bankærinder på netbanken. Og sikkerheden bliver tilsvarende god. Kun de, der er godkendt til at have adgang, kan se forslagene. Og det fremgår tydeligt, hvilke personer, der har adgang ved hvert forslag.

“Vi kommer til at blive de bedste i klassen,” tilføjer han.

Deler gerne erfaringer

I praksis foretages der en forhåndsbedømmelse af hvert forslag. Hvis et forslag efter den første umiddelbare bedømmelse synes at være interessant, så oprettes idéen på den nye platform, og herfa udgår al korrespondance sidenhen.

“Dermed bliver det tydeligt, hvem der er ansvarlig hos os, og hvilke versioner af manus og budget, der er de seneste,” siger Markus Sterky, SVT.

Systemet har en indbygget garanti for at forslag ikke får lov at ligge og samle støv. Hvis ikke, der er sket noget med et forslag i to måneder bliver det anset som afsluttet og fjernes fra platformen.

Magnus Sterky iler dog med at tilføje, at der en indbygget sikkerhedsventil, idet alle berørte får en påmindelse efter 30 dage og efter 60 dage yderligere en reminder.

“Tanken er ikke, at vi skal minimere antallet af forslag, men i stedet, at vi skal sætte fart på håndteringen. Det er ikke sådan, at gode forslag risikerer at ryge ud ved en fejltagelse,” forsikrer han.

Markus Sterky understreger, at SVT meget gerne deler erfaringer om systemet med andre Nordvisions-bolag og han anser det som en fordel også for Nordvisions-samarbejdet, hvis andre bolag etablerer lignende systemer. SVT Pitch bygger på håndteringsplatformen JIRA.