SVT fik hul igennem til tabt målgruppe

Efter et års dybdegående research er SVT kommet helt ind under huden på de 12-17-årige. Instagramprofil får unge til at dele svære følelser og YouTubers legitimerer, at det er i orden at have det svært. Næste skridt er 60-sekunders fiktion.

Af Ib Keld Jensen

“Jeg sagde, at jeg ikke ville, og så blev han vred og slog mig”.

Udsagnet er et af de tusinder af kommentarer, SVT har modtaget på sin Instagram-konto, siden de første streger blev tegnet til en kortlægning af svenske unges indre liv i ‘Projekt Z’. Om deres følelser, drømme og tanker om, hvem de selv er.

“Det er første gang, jeg hører det,” replicerede en ung transseksuel, da SVTs projektledere på samme Instgram-konto havde slået fast, at “du har ret til at være den, du er”.

SVT havde oprindeligt fået til opgave at levere en dramaserie på 10 afsnit til 15-årige, så ungegruppen rejste i foråret 2016 til Oslo for at mødes med to af hovedkræfterne bag ‘Skam’ Marianne Furevold og projektleder Julie Andem.

“Og det var en kæmpe inspiration at høre om det enorme researcharbejde, som NRK på forhånd havde foretaget blandt norske unge,” fortæller producent på ‘Projekt Z’ Anna Bylund.

Præstationsangst og uro for verden
Besøget var stærkt medvirkende til at SVT besluttede at gennemføre en grundig research blandt svenske unge.

“Vi måtte erkende at SVT havde tabt sine unge, i modsætning til NRK,” beretter Anna Bylund.

SVT gav sig til at interviewe svenske teenagere over hele Sverige og mødte en ungdom, der oplever et stort pres for at lykkes i livet.

“Det er ikke nok bare at have et okay job og en almindelig familie. Mange unge oplever, at de må spille en særlig rolle for at have oplevelsen af at lykkes i livet.”

Dybdeinterviewene viste også, at unge oplever en ganske stor uro for verden i dag, at mange er præget af præstationsangst og en del oplever ensomhed. Desuden bekræftede researchen, at den psykiske skrøbelighed er stor i Sverige især for piger, og ifølge andre kilder større end i de øvrige nordiske lande. Men ellers tyder meget på, at unge i de nordiske lande tumler med stort set de samme problemer. SVTs research har ikke afsløret forhold, der er afgørende forskellige fra de erfaringer NRK gjorde i forbindelse med Skam-researchen.

Instagram som hjælpetjeneste
På Instagram-kontoen ‘svtprojektz’ stiller projektlederne spørgsmål til de unge:

Hvilken er den største fordom om dig?

Og de unge svarer i stort tal og anonymt.

“Men der opstår også dialoger mellem de unge, og de hjælper hinanden med svar på svære spørgsmål,” fortæller Anna Bylund.

Instagram-kontoen har udviklet sig i retning mod en socialpsykiatrisk hjælpetjeneste, selvom det ikke har været formålet.

“De unge deler ofte svære sager med os, og vi gør os umage for at hjælpe dem videre til en voksen, de kender, til en kurator på skolen eller måske til børnetelefonen,” beretter Anna Bylund, der understreger at tjenestens eneste formål er at lære svenske unge bedre at kende.

YouTubere som rollemodeller
Det grundige forarbejde med ‘Projekt Z’ har ført til foreløbig to programmer, som begge involverer YouTubere – internettets ukronede mediedarlings blandt mange unge.

I ti afsnit kører de to teenageværter Ida og Sofie gennem Sverige og møder kendte YouTubere, som fortæller hvem de var, hvem de er, og hvordan de er blevet til dem, de er nu. En serie, der dybest set handler om identitet og udfordrer glansbillederne. Også YouTubestjernerne har og har haft deres udfordringer i livet.

I et andet program er YouTubere og andre kändisser inviteret i studiet sammen med ukendte unge til en livesending, der handler om tunge emner som eksempelvis mobbing og selvskadende adfærd.

Et minut dramasekvenser
Næste skridt er, at ‘Projekt Z’ skal udvikle superkort drama. Små 60 sekunders fiktionssekvenser til SVT Play, Instagram og andre some-platforme. Emnerne kan være hverdagsoplevelser med en skilsmisse, en voldelig far eller manglende lyst til at gå i skole set i øjenhøjde med målgruppen.

“Vi har dybdeinterviewet 60 unge over hele Sverige som afsæt for disse sekvenser. Alle sekvenser tager afsæt i en sand historie, men vil være anonymiseret. Vi ser det som en slags test, og det kan være, at det viser sig at blive udgangspunkt for en egentlig dramaserie,” siger producent Anna Bylund fra ‘Projekt Z’, der har modtaget 50.000 danske kroner i støtte fra Nordvisions-fonden.

SVT har haft cirke 600 unikke konversationer med unge på Direct Message på Instagram, og det har ledt til over 300 citater som SVT har publiceret på Instagram.