SVT bäst när journalister tillfrågas

SVT var bäst av alla mediebolag i en undersökning bland journalister om vilken uppfattning de har av olika företag och organisationer.

SVT kom på andra plats totalt, efter Cancerfonden i PR-barometern Samhälle 2013.

Undersökningen ger svar på hur belåtna journalisterna är med det samlade press- och kommunikationsarbetet, organisationernas image och ledning.

SVT var bäst av de åtta mediebolag (bland dem SR, TV4, MTG, SBS Discovery och Bonnier) som får betyg i undersökningen.

– Vi är naturligtvis otroligt glada över att vi uppfattas så positivt, säger SVT:s kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala.

Hon tror att den stor del av framgången beror på att SVT:s olika talespersoner snabbt har ställt sig till medias förfogande när det krävts.

– Tack alla ni, runt om på SVT, som vi har kontaktat under året för att ni prioriterat våra frågor och gjort er tillgängliga för medierna, säger Sabina Rasiwala.  

PR-barometern Samhälle är en årlig kommunikationsundersökning som mäter journalisters uppfattning om 59 olika organisationer i Sverige. Den bygger på telefonintervjuer med journalister från morgon-, kvälls- och landsortstidningar, branschpress, etermedier, nyhetsbyråer och vecko- och månadspress. Organisationerna har blivit utvärderade på tre teman: ”Belåtenhet” (med kommunikations- el. pressavdelningen), ”Image av organisationen” samt ”Image av högsta ledningen”.